» Güncel  » Duyurular

  

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLANI
 

 İLAN

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.
 
 
S.NO Mahalle Ada  Parsel Cinsi KIYMET TAKTİR (TL) GEÇİCİ TEMİNAT  %3
1 SELİMİYE 4121 117,00 ARSA 42.615,00 1.278,45
2 SELİMİYE 4122 118,00 ARSA 46.610,00 1.398,30
3 SELİMİYE 4123 115,00 ARSA 45.425,00 1.362,75
4 SELİMİYE 4181 310,00 ARSA 48.670,00 1.460,10
5 SELİMİYE 4187 310,00 ARSA 48.670,00 1.460,10
6 SELİMİYE 4188 303,00 ARSA 47.571,00 1.427,13
7 SELİMİYE 4194 268,00 ARSA 70.216,00 2.106,48
8 SELİMİYE 4195 317,00 ARSA 83.054,00 2.491,62
9 SAVRAN 558 2.140,00 ARSA 53.500,00 1.605,00
10 İSMETPAŞA 269 11 380,00 ARSA 171.000,00 5.130,00
11 İSMETPAŞA 558 10 335,71 ARSA 88.963,15 2.668,89
12 İSMETPAŞA 994 1 322,96 ARSA 104.962,00 3.148,86
13 İSMETPAŞA 994 2 326,70 ARSA 102.910,50 3.087,32
14 İSMETPAŞA 994 3 330,46 ARSA 102.910,50 3.087,32
15 İSMETPAŞA 994 4 341,10 ARSA 107.446,50 3.223,40
16 İSMETPAŞA 994 5 322,62 ARSA 101.625,30 3.048,76
17 KÜÇÜKDİBEKDERE 211 275,76 ARSA 27.576,00 827,28
18 ÇUKUR 102 8 63,53 ARSA 3.176,50 95,30
19 ÇUKUR 103 16 80,97 ARSA 4.048,50 121,46
20 ÇUKUR 116 3 46,01 ARSA 1.150,25 34,51
21 KARAHAYIT 111 38 612,40 ARSA 45.930,00 1.377,90
22 KEMİKLER 141 3 4.852,16 TARLA 727.824,00 21.834,72
23 KURUDERE 132 10 44,09 ARSA 3.306,75 99,20
24 PINARCIK 230 22 224,12 ARSA 22.412,00 672,36
25 Akyol 118 3 18464,52 Zeytinlik 960.155,04 28.804,65
26 Akçakaya 101 574 1969,98 Zeytinlik 7.879,92 236,40
27 Akçalı 102 33 17,96 Zeytinlik 89,8 2,69
28 Alaçam 2112 1.500,00 Zeytinlik 31.500,00 945,00
29 Çomakdağ-Kızılağaç 103 67 6164,83 Zeytinlik 21.576,91 647,31
30 Çomakdağ-Kızılağaç 103 97 236,97 Zeytinlik 829,4 24,88
31 Çomakdağ-Kızılağaç 166 3 285,1 Zeytinlik 1.853,15 55,59
32 Çomakdağ-Kızılağaç 171 138 49,89 Zeytinlik 124,73 3,74
33 Çomakdağ-Kızılağaç 174 6 137,74 Zeytinlik 826,44 24,79
34 Çomakdağ-Kızılağaç 174 41 2582,98 Zeytinlik 7748,94 232,47
35 Çomakdağ-Kızılağaç 174 54 5832,47 Zeytinlik 17.497,41 524,92
36 Çomakdağ-Kızılağaç 204 250 4346 Zeytinlik 8.692,00 260,76
37 Çomakdağ-Kızılağaç 204 790 396,61 Zeytinlik 793,22 23,80
38 Çomakdağ-Kızılağaç 204 1235 4444,24 Zeytinlik 8888,48 266,65
39 Çomakdağ-Kızılağaç 217 1 5521,77 Zeytinlik 26.228,41 786,85
40 Danişment 149 35 161,28 Zeytinlik 2.096,64 62,90
41 Derince - 1298 12573 Zeytinlik 69.151,50 2.074,55
42 Derince - 1692 920 Zeytinlik 7.360,00 220,80
43 Ekindere 124 38 1845,65 Zeytinlik 28.607,58 858,23
44 Günlük 117 42 220,6 Zeytinlik 2.647,20 79,42
45 Hacıahmetler 104 79 179,46 Zeytinlik 1.076,76 32,30
46 Hacıahmetler 104 132 166,08 Zeytinlik 1.038,00 31,14
47 Hacıahmetler 106 4 135,77 Zeytinlik 814,62 24,44
48 Hacıahmetler 114 1 298,63 Zeytinlik 3.135,62 94,07
49 Hacıahmetler 120 1 158,11 Zeytinlik 1.581,10 47,43
50 İkiztaş 129 40 1417,32 Zeytinlik 4.960,62 148,82
51 İkiztaş 129 78 727,42 Zeytinlik 2.545,97 76,38
52 İkiztaş 130 52 1610,2 Zeytinlik 5.635,70 169,07
53 İkiztaş 167 55 256,84 Zeytinlik 1.155,78 34,67
54 İkiztaş 170 39 17692,59 Zeytinlik 53.077,77 1.592,33
55 Karşıyaka - 263 90 Zeytinlik 630 18,90
56 Kayabükü 109 184 604,5 Zeytinlik 3.324,75 99,74
57 Kayabükü 112 297 333,02 Zeytinlik 2.164,63 64,94
58 Ketendere 170 9 10554,88 Zeytinlik 13.193,60 395,81
59 Kırcağız - 1166 82 Zeytinlik 451 13,53
60 Kırcağız - 1261 96 Zeytinlik 528 15,84
61 Kırcağız - 1466 196 Zeytinlik 686 20,58
62 Konak 106 9 5593,82 Zeytinlik 16.781,46 503,44
63 Kurudere 119 10 290,14 Zeytinlik 2.176,05 65,28
64 pınarcık 150 56 83,11 Zeytinlik 540,22 16,21
 
 
           İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 09.11.2017 Perşembe  günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
           Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir. (Her bir taşınmazın satım işinin şartnamesi ayrıdır.)
 
 
İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :
 
a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b) Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c) İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar;  İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi 
e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.
h) İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 08.11.2017 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 
        Muhammet TOKAT
         BelediyeBaşkanı
 
 


Duyuru Tarihi: 30.10.2017

DUYURULARFİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ
İHALE İLANI
ASKIYA ALMA TUTANAĞI
ASKI ÇIKIŞ TUTANAĞI
RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI
2018 YILI GENÇLİK KAMPLARI
MİLAS BELEDİYESİ 2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
2018 MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden duyurulur
Plan ve Proje Mdlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifesi
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1