» Güncel  » Duyurular

  

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
 

 

MİLAS BELEDİYESİ SINAV KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAVLARIN SONUCUNUN İLANIDIR

 

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (taşeron) olarak görev yapan personellerin Belediye şirketinde işçi statüsüne geçişi için yapılacak sınav takvimi belirlenmiş, bu takvim doğrultusunda oluşturulan işçilerin isim listesi ve belirlenen sınav yöntemi (Uygulamalı) Milas Belediyesi internet sitesinde ilan edilmiştir.

Sınav Kurulu, bu personellerin sınavlarını yapmak üzere ilan edilen takvim doğrultusunda, ilan edilen yerlerde toplanmış ve uygulamalı sınavlarını yapmıştır. Sınavları tamamlanan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olarak Belediye şirketinde işçi statüsüne geçmeye hak kazanan personellerin isim listesi ektedir.

Sınavda başarılı olan ve Belediye şirketine işçi statüsüne geçmeye hak kazanan bu personellerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Valilik Makamından istenmiş, ancak henüz neticelendirilmemiştir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

                                                                                                                                             Sınav Kurulu Başkanlığı

 

Sınav sonuçları için tıklayınız...Duyuru Tarihi: 16.03.2018

DUYURULARMİLAS BELEDİYESİ “MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
MİLAS BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi ve Sonucu
Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden duyurulur
İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Sınav Takvimi
Plan ve Proje Mdlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifesi
2018 YILI ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1