» Güncel  » Duyurular

  

MİLAS BELEDİYESİ 2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
 
 
 
 
 
MİLAS BELEDİYESİ
2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
 
Başvuru sahibinin:
TC kimlik no
Adı
Soyadı
Baba adı
Doğum yeri ve tarihi
Adres
Telefon (cep telefonu)
E-posta
 
Başvurduğu yarışma kategorisi (karşısına X işareti koyunuz)
En güzel balkon  
En güzel konut bahçesi
En güzel site&apartman&işyeri bahçesi
 
Başvurulan bahçe / balkonun bulunduğu yer:
Mahalle:
Cadde:
Sokak
Apartman/site adı:
Bina kapı no:
Daire no:
Ada no:
Parsel no:
 
Bahçe / balkonun mülkiyet durumu (karşısına X işareti koyunuz)
Kendime ait
Başka birine ait
Apartmana ait
Siteye ait
Şirkete ait
Kuruma ait
Diğer (açıklayınız)
 
Bahçe ve balkona ait sunulan görsel sayısı ve malzeme (karşısına X işareti koyunuz)
Fotoğraf sayısı
Teslim Edilen Kayıt Ortamı CD DVD Flash Bellek
 
Ortak mülkiyete konu bahçe / balkon için onay yazısı var mı?
Evet
Hayır
 
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylarım.
 
(ad-soyad, tarih ve imza)
 
 
 
 
 
      
 
                         YARIŞMA KOŞULLARI
 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
        Milas Belediyesi
DESTEKLEYEN KURUMLAR
       Milas  Kent Konseyi
YARIŞMANIN KONUSU
       Milas Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma bölgede çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek gibi amaçlarla düzenlenen ödüllü bir yarışmadır.
YARIŞMA KATEGORİLERİ
    - En Güzel Balkon
    - En Güzel Bahçe Konut Bahçesi
    -En Güzel  Apartman&Site Bahçesi
    -En Güzel İşyeri Bahçesi
YARIŞMANIN AMAÇLARI
   - Milas’ta yeşil dokunun arttırılması,
   - Vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin arttırılması,
   - Çevremizi güzelleştirmek,
   - Görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar yaratmak,
   - Toplumun çiçek ve diğer süs bitkilerine olan ilgisini arttırmak,
   - Sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak,
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
   - Milas  içinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren mekânların katılımına açıktır. 
   - Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar yarışmaya katılamaz.
   -Katılımcı yarışmaya başvuracağı uygulama alanı için mülkiyet izinlerini almak zorundadır.
 -Başvurular, başvuru dosyasının Milas Belediyesine elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. 
 - Başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekânı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen göstermelidir.
 - Başvuru dosyaları jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeden geçen bahçe ve balkonlar gerek duyulduğu takdirde jüri tarafından yerinde incelenecektir.
 - Milas Belediyesi gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme ve yarışma şartlarında değişiklik yapma haklarını saklı tutar.
 - Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 - Katılımcı son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 - Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ile onların birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.
  - Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
  -Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Milas  Belediyesi’ne aittir. Fotoğraflar belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilir. Dereceye giren katılımcılardan telif haklarının kullanımı için muvafakatname alınacaktır.
  - Belediyemizce önceki yıllarda yapılmış En Güzel Bahçe ve Balkon yarışmasında dereceye girip ödül alan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.
 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
1. Yarışma web sayfasından ( http://milas.bel.tr ) temin edilecek, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (Ek1)
 
2. Yarışmaya katılan mekanın basılı ve dijital fotoğrafları:
- Mekânı en iyi ifade edecek şekilde çekilmiş olmalıdır.
- Dijital nüshalar en az 1024x768 piksel çözünürlükte ve jpeg formatında olmalı ve CD/DVD/Flash Bellek içinde sunulmalıdır.
- Basılı nüshalar en az 5en fazla 10 adet olmalı,18x24 cm boyutlarında, parlak fotoğraf kâğıdına basılmalıdır.
- Dijital nüshaların içeriğinde, basılı nüshaların ise arka yüzüne başvuru sahibinin ismi yazılmalıdır.
- Mümkünse katılınacak bahçe ve balkon için, iç ve dış cephelerden olabildiğince farklı açıdan fotoğraflanmalıdır.
 
3. Ortak mülkiyete konu mekanlar için ilgili kurum ve kuruluşun en üst düzeydeki yöneticisinin yarışmaya katılım onay yazısı
 
4. Başvuru belgeleri A3 boyutunda zarf içine konulmalı, zarfın başvuran kişiye ait bilgiler ve başvuru kategorisi yazılmalıdır.
 
 
5. Başvurular Milas  Belediyesinin aşağıdaki adresine elden teslim edilecektir :
 
Şevketiye Mahallesi Milas Belediyesi Ek hizmet Binası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Telefon:0252 5122826 /Dah:156
 
6. Son başvuru tarihi  1Haziran 2018  Cuma günü saat 16.00´ dır.
GENEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 Yarışmaya katılan mekanların ayrıntılı değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, genel değerlendirme ölçütleri aşağıda sıralanmıştır.
 
          - Mekanın genel tasarımı
          - Mekanın estetik görünüşü ve bakımlılığı
          - Mekanın işlevselliği
          - Bitki kompozisyonu, (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi)
          - Kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.uygunluğu)
          - Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumu
YARIŞMA TAKVİMİ
 
 Son Başvuru:                                                             1 Haziran 2018
Başvuruların Değerlendirilmesi:                         4- 14 Haziran 2018
Sonuçların Açıklanması:                                         25 Haziran 2018
Ödül Töreni:  Ödül töreninin tarih ve mekanı Milas Belediyesi tarafından önceden katılımcılara haber verilecektir.
SEÇİM KURULU
- Zeynep MAT (Milas Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı)
-Mustafa ÇOBAN(Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü)
- A.Ayça SAVAŞ (Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Peyzaj Mimarı)
- Esma ESER (Milas Belediyesi Park ve Bahçeler  Müdürlüğü, Peyzaj Teknikeri)
-Olcay Aydilek Kır (Milas Kent Konseyi)
 
YARIŞMA SEKRETERYASI
- A.Ayça SAVAŞ (Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Peyzaj Mimarı)
- Esma ESER (Milas Belediyesi Park ve Bahçeler  Müdürlüğü, Peyzaj Teknikeri))
 
Telefon:  0 252 512 28 26/ Dah:156
ÖDÜLLER
Yarışmada her kategoride ilk 3  sırada yer alan yarışmacılara ödül verilecektir. Ayrıca her katılımcıya birer katılım sertifikası verilecektir.
 
 
 
 


Duyuru Tarihi: 02.05.2018

DUYURULAR696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi ve Sonucu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi
ASKI ÇIKIŞ TUTANAĞI
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Komisyon Kararı
RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI
9. NEBİ USLU TİYATRO ŞENLİKLERİ
2018 YILI GENÇLİK KAMPLARI
MİLAS BELEDİYESİ 2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
İhale İlanı
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi
2018 MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi ve Sonucu
Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden duyurulur
İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Sınav Takvimi
Plan ve Proje Mdlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifesi
2018 YILI ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1