» Güncel  » Duyurular

  

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Komisyon Kararı
 

KOMİSYON KARARI 

Belediye Başkanlığının 11.01.2018 tarih ve E.1001 sayılı karar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 33 ncü maddesine göre kurulan komisyonumuz, 21.02.2018 tarihinde yaptığı toplantıda 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan personellerin dosyasını incelemiş ve karara bağlamıştı.

Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (taşeron) olarak çalışan ve başvuru sürecinde askerde bulunan Burak KARADAMLI, 02.05.2018 tarihinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuştur. Başvuru formu ve eki evrakları incelendiğinde ilgilinin Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (taşeron) olarak çalışmakta iken 30.10.2017 tarihinde askere gitmiş ve 30.04.2018 tarihinde terhis olmuştur. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde “Birinci fıkradaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince 04.12.2017 tarihinde askerde olan ilgilinin başvurusunun yasal süre içerisinde olduğu görülmüştür. Başvurunun ön incelemesi yapılmış, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulduğu, yapılan beyanların aranan şartlara uygun olduğu ve usule ilişkin şekil şartlarına uygun olduğu görülmüştür. Akabinde üyemiz Tuncay TOPUZ tarafından altişveren.gov.tr. internet adresine girilmiş ve başvuran işçinin istihdam edildiği sözleşmenin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olduğu görülmüştür. Yine idaremiz kayıtlarının incelenmesinde de bu husus görülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işçinin 30.10.2017 tarihinde askerlik nedeniyle işten ayrıldığı, terhis belgesinde de 04.12.2017 tarihinde askerde olduğu görülmüştür.

Burak KARADAMLI isimli işçinin Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasların aradığı şartları taşıdığı sonucuna varılmış ve başvurusu kabul edilmiştir. İşbu karar ekinde bulunan isim listesinin Belediyemiz internet sitesinde ve ilan panosunda ayrı ayrı ilan edilmesine karar verilmiştir. İş bu karar oy birliği ile alınmıştır. 10.05.2018Duyuru Tarihi: 11.05.2018

DUYURULAR696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi ve Sonucu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi
ASKI ÇIKIŞ TUTANAĞI
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Komisyon Kararı
RAMAZAN AYI İFTAR PROGRAMI
9. NEBİ USLU TİYATRO ŞENLİKLERİ
2018 YILI GENÇLİK KAMPLARI
MİLAS BELEDİYESİ 2. EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
İhale İlanı
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi
2018 MELİH CEVDET ANDAY ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi Gereği Kabul Edilenler ve Sınav Takvimi ve Sonucu
Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden duyurulur
İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği İşçi Statüsüne Geçiş İçin Sınav Takvimi
Plan ve Proje Mdlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifesi
2018 YILI ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1