» Güncel  » Duyurular

  

Milas Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporu
 

Evsel Katı Atık Tarifeleri´ne Esas Bilgilendirme Duyurusu

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren ´´Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik´´ gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; 

Milas İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın, söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve Milas Belediyesi Çevre Temizlik Vergisi beyan kayıtları ve MUSKİ Genel Müdürlüğü Su  abone sayıları hane bazında  dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu ” hazırlanmıştır. 

 İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 30 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.

 Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 15.11.2016 Saat 17:00’ ye kadar 0 252 512 1416 nolu telefon numaralarına ve hesap@milas.bel.tr mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir. Halkımızın bilgisine sunulur.  

Raporu indirmek için tıklayınızDuyuru Tarihi: 14.10.2016

DUYURULAR12.MELİH CEVDET ANDAY EDEBİYAT ÖDÜLÜ
7. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Atıksu Altyapı ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri Hakkında Duyuru
Milas Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Raporu
6736 SAYILI KANUN GEREĞİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İŞLEMLERİNE BAŞLANMIŞTIR.


1