» Belediye  » Encümen
EncümenMuhammet TOKAT
Belediye Başkanı
Kenan ÖZDEMİR
Encümen Üyesi
Harun Reşit Çavuşoğlu
Encümen Üyesi
Ali KURT
Encümen Üyesi
Zeki ÇETİNKAYA
Yazı İşleri Md.V.
TUNCAY KARACA
Mali Hizmetler Md.
Bekir ÖNER
Plan ve Proje Md.V.