» Habeler  » Haberler
Kan

  

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
 
Milas Belediye Meclisi 7 Ağustos Pazartesi günü toplanıyor.
Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda saat 14’de gerçekleşecek Ağustos ayı olağan meclis toplantısında 19 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
 
2017 AĞUSTOS  AYI MECLİS GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Osman ŞEN’in; İlçemiz Kırcağız mahallesi 159 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tapu bilgilerinde içinde Abdullah GÖKBEL’e ait yıkık vaziyette kahvehane bulunan Arsa vasıflı 800,00 m2 taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
3- Abdullah ÇAKIR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Çamiçi Mahallesi 2950 parsel noda kayıtlı 1.492,00 m2 lik Zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- Mehmet Emin BOZKURT’un; İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 911 parselde kayıtlı bulunan taşınmazı 19/01/1975 tarih ve 63 sayılı Köy kararı ile satın aldığı  bahsiyle anılan 574,00 m2 Arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Yücel DÖNMEZ’in ; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Danişment Mahallesi 122 Ada 1 parselde kayıtlı 6.411,20 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ; Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Aslanyaka Mahallesi 876 parselde kayıtlı içinde İlkokul Binası olan Arsa vasıflı taşınmazın öğrenci yetersizliğinden dolayı taşıma merkezi okul olan Çamköy’e taşınmış olduğundan Köy Tüzel Kişiliğinde Belediyenize geçen taşınmazın Maliye Hazinesi adına devir yapılması talebinin görüşülmesi;
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Milas Toplum Sağlı Merkezinin;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Türkevleri Mahallesinde 516 parsel nolu 420,, m2 yüzölçümlü Köy Odası ve Yeri Vasıflı taşınmazın tahsisi talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Plan Ve Proje Müdürlüğünün; İlçemiz Burgaz Mahallesi 78 (600) Ada 77 parselde kayıtlı yürürlükte olan  uygulama imar planında park alanında kalan taşınmazla ilgili mağduriyetin giderilmesi için kamulaştırma işlemlerinin başlanması talebinin görüşülmesi;
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- Fen İşleri Müdürlüğünün; İlçemiz Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi  49 Ada 16 parsel içersinden geçen İmar Planında İmar Yolu olarak belirlenen yolun açılması talebinin görüşülmesi;
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- Beçin Mahallesi kepez mevkiinde mülkiyeti Belediyemize ait olan park alanına konulan büfenin ihaleye çıkıp çıkmayacağı hususunun görüşülmesi. 
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile Milas İlçesi Çukurköy Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla; Çukurköy Mahallesi sınırlarında ekte koordinat listesi gönderilen alanda (102 ada 6 parsel) içerisinde 1 adet sondaj kuyusu açılması için Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan parsel içerisindeki alanda açılacak kuyu ile ilgili gerekli iznin verilmesi hususunun görüşülmesi.
 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
12- Milli Emlak Müdürlüğünün;
 
a- İlçemiz Selimiye Mahallesi 4069 nolu parselde  Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına  kayıtlı  103,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
b- İlçemiz Selimiye Mahallesi 4172 nolu parselde  Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 195,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
c- İlçemiz Selimiye Mahallesi 4068 parsel nolu parselde  Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına  kayıtlı  147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
d- İlçemiz Selimiye Mahallesi 4062 parsel nolu parselde  Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Ramazan Şahin CAN  adına  kayıtlı  326,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi, 
e- İlçemiz Selimiye Mahallesi 3959 parsel nolu parselde  Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi, Kadir SARIÇİÇEK ve Ali ACAR adına kayıtlı  147,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
f- İlçemiz Selimiye Mahallesi 4072 parsel nolu parselde  Milas Belediyesi, Maliye Hazinesi ve Atiye ŞİMŞEK adına kayıtlı 192,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
g- İlçemiz Selimiye Mahallesi 3932 parsel nolu parselde  Milas Belediyesi,  Maliye Hazinesi ve Mehmet GÜL adına kayıtlı  369,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,
 
 
13- Sedat ZENCİR’in İlçemiz Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No:26 adresinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
(Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
14- Muğla Büyükşehir Belediyesinin İlimiz Milas İlçesi Milas-Bodrum Karayolu Güzergahı ve yakın çevresini ilişkin yeni planlama ile ilgili konunun görüşülmesi
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
15- Plan Müellifi Barış ÇERÇİ’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Avşar Mahallesi Avşar önü mevkiinde bulunan N19-A-24-C-1-B pafta tapunun 116 ada 2 parselde kayıtlı toplam 15970,18 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali – GES)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinin görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
16- ADM Elektirk Dağıtım A.Ş.’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Selimiye Mahallesi köyiçi mevkii N19.A.09.D.4D pafta 236 ada 2 parselin bulunduğu imar planında park olarak görülen alanda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
17- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28/06/2017 tarih 3983/13957 sayılı yazısı ve Tevfik DEMİR’in dilekçesi ileMuğla İli Milas İlçesi Burgaz Mahallesi yer alan 414 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili “E:1.50 Hmaks: 15.50 olmak üzere ayrık nizam 5 kat konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
18- Reşit ÖZER’in dilekçesi ile Milas İlçesi Hacıabdi Mahallesi 101 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi.
(Plan ve Proje Müdürlüğü)
 
 
 
 
19- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 
a- Hüseyin Sami YAŞAR’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 459 parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinden Mülga Ören Belediye Başkanlığınca muvafakati olmadan yol geçirilmiş parke ve asfalt yapılarak hizmete açılmış olduğundan bu işleme karşılık Belediyemize ait arsa ile takasını, Kamulaştırılması veya İrtifak Hakkı Tesisi kurulması talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon Raporunun görüşülmesi,
b- Mazlum SAK’ın; Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih 2017/71 sayılı kararı ile Güllük Mahallesi 1 pafta 445 parsel üzerindeki takiyatlarda haciz bulunması ve hissedarların çokluğu nedeniyle taleplerinin uygun olmadığı kararı verilmiş ancak haciz işlemlerinin  kendi hisseleri ile bir ilgisinin olmaması nedeniyle anılan parselin Belediyemizce belirlenen bedel üzerinden Kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
c- Nedim KORKUT ve Hüseyin KORKUT’un; İlçemiz Karakuyu Mahallesi 512 parselde kayıtlı 234,00m2 miktarlı mülkiyeti Belediyemize ait arsayı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
d- Servet KARACAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi tapunun 179 parselinde kayıtlı Arsa vasıflı (322,77 m2) içinde ev bulunan taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
e- Alaattin YILDIRIM’ın;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karahayıt Mahallesi tapunun 111 Ada 38 parselinde kayıtlı (Kargır Tek katlı Ev) taşınmazı kiralama ve satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
f- Milas Taziye Evi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneğinin;  İlçemiz Burgaz Mahallesi Turunçluk Mevkiinde bulunan 726 Ada 50 ve 51 parsellerin birleştirilerek taziye evi yapmak için taraflarına tahsis hakkı verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
g- İlçemiz Selimiye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ve Hazineye ait  4193 parsel nolu 383,00 m2 arsa vasıflı taşınmazdaki 76,00 m2 lik Hazine hissesinin ve 4156 parsel nolu 364,00 m2 arsa vasıflı taşınmazdaki 186,00 m2 lik Hazine hissesinin Belediyemiz tarafından satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
h- Celalettin Cenap YALMAN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaçam Mahallesi 2112 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
i- Feriştah SÖNMEZ’in İlçemiz Bafa Mahallesi 3947 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yere ilişkin imar yolunun açılması ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
j- Namık AKARCA’nın, İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 Ada 19 parselde kayıtlı İmar Planında Fuar Alanı olarak geçen taşınmazın kamulaştırılması yada kamulaştırma işlemleri yapılmaması halinde plan değişikliği yapılması talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
k- Zekeriya BELEN’nin , Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Karakuyu Mahallesi 116 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi
l- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesinin, Mülkiyeti Belediyemize ait 121 Ada 38 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı 1.240,28 m2 taşınmaz üzerinde İdaremizin görev ve sorumluluk alanına su deposunun olduğu tespit edilmiş tespit edilen bu taşınmazın sehven Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediği anlaşıldığından anılan taşınmazın MUSKİ Genel Müdürlüğüne  devir talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi
m- Saniye KÜÇÜK’ün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çomakdağ Mahallesi 106 Ada 9 parselde kayıtlı kayıtlı “ Köy misafirhanesi ve Arsası” nitelikli taşınmazı masrafların tamamının kendisi tarafından karşılanmak üzere restore etme talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi
n- Ali ESKİCİ’nin, Mülkiyeti Belediyemize ait  ilçemiz Ağaçlıhöyük Mahallesinde bulunan Arsa nitelikli 132,75 m2 lik 178 Ada 4 parseli satın alma talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
o- İlçemiz Mutluca Mahallesi 2206 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,
 
 
 
 
 


Haber Tarihi: 02.08.2017

Haberler7143 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI.

 7143 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU LİGLERDEN SORUMLU ASBAŞKANI AHMET GÖKSU’DAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU LİGLERDEN SORUMLU ASBAŞKANI AHMET GÖKSU’DAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

MİLAS FENERBAHÇELİLER GRUBUNDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET…

 MİLAS FENERBAHÇELİLER GRUBUNDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET…

GÜLLÜK’TE YENİ HANIMELİ PAZARI.

 GÜLLÜK’TE YENİ HANIMELİ PAZARI

Milas Bel...

KAMOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR…

 KAMOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR…

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DİBEKLİHAN’DA MİLAS TANITILDI

 DİBEKLİHAN’DA MİLAS TANITILDI

10-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Muğla Günleri kapsamında düzenlenen Milas Gecesi bu akşam saat:20.45'te Bodrum Dibeklihan'da yapılacaktır.

...

YENİ MİLASPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 YENİ MİLASPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI.

 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI.

Milas Belediyesi Temmuz ayı ola...

Milas Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 6 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

 

Milas Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 6 Temmuz Cuma g&...

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI GÜLLÜK'TE KUTLANDI.

 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Güllük’te kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. yıldönümü dolayısıyla Güllük’te renkli kutlama etkinlikleri düzenlendi. 
Milas Belediyespor voleybol takımından yeni transferler.

Bu yıl Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Milas Belediyespor, altı yeni ismi transfer etti.
3 MAHALLEYE YENİ PARK

Milas’ta yeşil alan ve yeni çocuk parkları çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, Kandak,Yoğunoluk ve Burgaz mahallelerine yeni parklar kazandırdı.
DEMOKRASİYE ENGEL YOK12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788