» Habeler  » Haberler
Kan

  

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI AÇIK KALDI
 

  

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI AÇIK KALDI

 

Milas Belediyesi Ekim ayı Meclis toplantısını dün Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Ece Gülen, Mehmet Öztaş ve Hayri Balcı mazeretli, Kasım Özkan’ın mazeret bildirmediği meclis toplantısında 14 ana, 2 de ek gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis 2. ve 3. Maddelerin havale edildiği plan bütçe komisyonun inceleme raporlarını görüşmek üzere 25 Ekim Çarşamba günü saat:10.00’da Toplantı ve Düğün Salonunda yeniden toplanmak üzere açık kaldı.                 

Yapılan Belediye Meclisi toplantısı sonunda gündem ve ek gündem maddeleri ile ilgili alınan kararlar aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 

1-     Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yazıları ile 2018 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve 2019-2020 Mali Yılları Gelir-Gider Bütçe Taslağının görüşülmesi,(Plan bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

2-     Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yazıları ile 2018 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi, (Plan bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

3-     Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yazıları ile Evsel Katı atık hizmet sözleşmesi ve tebliğ şekillerinin Belediye Meclisince görüşülmesi, (Plan bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

4-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile İlçemiz Selimiye Mahallesi 206 Ada 1 parseldeki (Trafo Yeri) taşınmazın belirlenen Kıymet Takdir bedeli üzerinden kamulaştırılması ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 5393 Sayılı Yasanın 75 nci maddesi gereğince devir edilme talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

5-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile İlçemiz Burgaz Mahallesi 743 adanın doğusundaki park alanının bir bölümü trafo yeri olarak plan tadilatı yapılmış, plan tadilatı yapılan trafo yeri tahsisli 53,04 m2 alnın Belediyemiz adına tapu tescilinin yapılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

6-     Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile S.S. Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Koru Mahallesinde 102 Ada 311 parselde kayıtlı taşınmazın kullanım amacıyla bir bölümünün kendilerine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

7-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan Beçin Mahallesi Kepez Mevkiinde bulunan park alanına konulan Büfenin ihaleye çıkmasıyla ilgili olarak alınan 07/08/2017 tarih 2017/199 sayılı Belediye Meclis Kararının Beçin Mahallesi Kepez Mevkiinde bulunan park alanına konulan büfenin ve halı sahanın ihaleye çıkarılması olarak düzeltilmesi talebinin görüşülmesi;( Encümene havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

 

8-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile 04/04/2013 tarih 2013/172 sayılı Belediye Meclis Kararı ile park olarak düzenlenmesine karar verilen  Burgaz Mahallesi 981 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın  Belediyemiz tarafından  2942 sayılı Yasa kapsamında Kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

9-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile Hüsnü Hakan TANRIKUT’un; İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 1112 parselde kayıtlı taşınmazının kamulaştırılması veya Belediyeye ait başka bir taşınmaz ile takas edilmesi  talebinin görüşülmesi; (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

10-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile Zeliha ARSLAN’ın; İlçemiz Ören mahallesi tapunun 300 Ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazının 30 m2 kısmının İmar Planında yolda kalmasından dolayı, taşınmazının  yolda kalan kısmının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

11-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazıları ile Fabay Turizm Yat.İnş.A.Ş.’nin;  İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 167 Ada 2 parsel önünde bulunan  9453,82 m2 büyüklüğündeki yeşil alanı kamuya açık olarak faydalanmak üzere peyzaj projesindeki gibi bila bedel ile düzenleme yapma talebinin görüşülmesi, (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

12-  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile PB Gayrimenkul Geliştirme San. Tic. A.Ş. V. Ali VARVİL’in; Milas İlçesi Boğaziçi M. 2340 parselde kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli uip değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

13-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

1-     Akut Arama ve Kurtarma Derneğinin, Belediyemiz sınırları içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak bir binanın kendilerine tahsis talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi;(bina tahsisinin yapılamayacağı,10 yıl süreyle 83 ada 3 parselde bulunan alanın Akuta tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

2-     Plan Müellifi Ali Özden GÜRBÜZ’ün İlçemiz Ekindere Mahallesi Çavdarlık Mevkii 125 Ada 34-37 ve 39 parsellerde kayıtlı taşınmazda “Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,(Ek süre talebi oy birliğ ile kabul edildi.)

3-     Namık AKARCA’nın, İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 82 Ada 19 parselde kayıtlı İmar Planında Fuar Alanı olarak geçen taşınmazın kamulaştırılması yada kamulaştırma işlemleri yapılmaması halinde plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi, (oy birliği ile kabul edildi.)

4-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün;  İlçemiz Selimiye Mahallesi 4157 nolu parselde Milas Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 278,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazdaki Hazine Hissesinin satın alınmak istenmesi ve satış bedelinin peşin ödenmesi halinde belirlenen bedel üzerinden satış talebinin görüşülmesi,(İşlemlerin yapılması için Yücel Bedel’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.)

5-     Reşit ÖZER’in dilekçesi ile Milas İlçesi Hacıabdi Mahallesi 101 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,(Ek süre talebi oy birliğ ile kabul edildi.)

6-     ADM Elektirk Dağıtım A.Ş.’nin dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Selimiye Mahallesi köyiçi   mevkii N19.A.09.D.4D pafta 236 ada 2 parselin bulunduğu imar planında park olarak görülen alanda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenerek onaylanması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi(oy birliği ile kabul edildi.)

7-     Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 28/06/2017 tarih 3983/13957 sayılı yazısı ve Tevfik DEMİR’in dilekçesi ile Muğla İli Milas İlçesi Burgaz Mahallesi yer alan 414 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazlarla ilgili “E:1.50 Hmaks: 15.50 olmak üzere ayrık nizam 5 kat konut alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi, (oy birliğ ile kabul edildi.)

8-     İlçemiz Mutluca Mahallesi 2206 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi  ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi,(Ek süre talebi oy birliğ ile kabul edildi.)

9-     Bal – Ser Seramik San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Karakaya mevkiinde yer alan 260 ada 1218 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planın değişikliği talebinin görüşülmesi,(Ek süre talebi oy birliğ ile kabul edildi.)

 

 

Ek1-Plan Ve Proje Müdürlüğünün, İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Köy Gelişme Planları ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 07/12/2011 tarih 2011/242 sayılı Meclis kararının iptal talebinin görüşülmesi; (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

Ek2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; Maviyol Su San. Ve Tic.A.Ş.’nin Ambalaj Atıklarını Toplama Ayırma Ve Geri Dönüşüm Tesisi Amaçlı Belediyemizden yer tahsis talebinin görüşülmesi; (İmar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.)

  

 

 

 

 Haber Tarihi: 06.10.2017

Haberler7143 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI.

 7143 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU LİGLERDEN SORUMLU ASBAŞKANI AHMET GÖKSU’DAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU LİGLERDEN SORUMLU ASBAŞKANI AHMET GÖKSU’DAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

MİLAS FENERBAHÇELİLER GRUBUNDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET…

 MİLAS FENERBAHÇELİLER GRUBUNDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET…

GÜLLÜK’TE YENİ HANIMELİ PAZARI.

 GÜLLÜK’TE YENİ HANIMELİ PAZARI

Milas Bel...

KAMOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR…

 KAMOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR…

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DİBEKLİHAN’DA MİLAS TANITILDI

 DİBEKLİHAN’DA MİLAS TANITILDI

10-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Muğla Günleri kapsamında düzenlenen Milas Gecesi bu akşam saat:20.45'te Bodrum Dibeklihan'da yapılacaktır.

...

YENİ MİLASPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 YENİ MİLASPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI.

 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI.

Milas Belediyesi Temmuz ayı ola...

Milas Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 6 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

 

Milas Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 6 Temmuz Cuma g&...

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI GÜLLÜK'TE KUTLANDI.

 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Güllük’te kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. yıldönümü dolayısıyla Güllük’te renkli kutlama etkinlikleri düzenlendi. 
Milas Belediyespor voleybol takımından yeni transferler.

Bu yıl Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Milas Belediyespor, altı yeni ismi transfer etti.
3 MAHALLEYE YENİ PARK

Milas’ta yeşil alan ve yeni çocuk parkları çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi, Kandak,Yoğunoluk ve Burgaz mahallelerine yeni parklar kazandırdı.
DEMOKRASİYE ENGEL YOK12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788