» Habeler  » Haberler
Kan

  

2018’in ilk Belediye Meclisi toplandı
 
2018’in ilk Belediye Meclisi toplandı
 
 
 
2018 yılının ilk Belediye Meclisi toplantısı dün saat 14’te Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapıldı. Meclis üyeleri Mehmet Öztaş raporlu, Tevfik Kırçın da, torununun dünyaya gelmesi nedeniyle İstanbul’a gittiği için mazeret bildirdiğinden iki eksikle toplanan 2018’in ilk meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 2018 için belediye meclisinin çalışmalarında başarılı olması dileklerini ileterek toplantıyı başlattı.
 
“Taşeron şirketten Belediye şirketine …”
Başkan Tokat, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, ilçe kongresini yapan AKP grubu üyelerine, kongrelerinin hayırlı olmamsını diledi ve yeni seçilen yönetime çalışmalarında başarı dileklerini iletti. 
Başkan Tokat daha sonra, yeni KHK gereğince, belediyenin taşeron firmalarında çalışan işçilerin belediye şirketi bünyesine geçiş işlemlerinin başlatıldığını, bu süreçte taşeron firmalarla yapılmış olan sözleşmelerin iptal edileceğini ve sözleşme gereği taşeron firmalara, kalan süreleri ile ilgili tazminat yükümlülüğünün doğacağını belirtti. Geçmişte kendilerinin birer yıllık ihalelere çıktıklarını, ancak geçen yıl en az 3 yıllık ihale şartı getirildiği için üç yıllık ihale yaparak sözleşme imzaladıklarını ve bu nedenle de tazminat durumunun söz konusu olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni duruma göre, emekli olup taşeron olarak çalışanların artık yeni durumda çalıştırılamayacağını ve bunların tazminatlarının da gündemde olduğunu belirtti. 
Başkan Tokat ayrıca, taşeron işçilerin 11 Ocak akşamına kadar müracaatlarının Milas Belediyesi’nce alındıktan sonra, bunların Valiliğe bildirileceğini ve orada Güvenlik Soruşturmasından geçtikten sonra, Milas’ta hazırlanacak sınavlara gireceklerini, bu aşamaları geçenlerin de belediye şirketine geçişlerinin yapılacağını belirterek, “Bu, tam bir kadro olayı değil. Belediye şirketinde, belirsiz süreli bir çalışma süreci olacak” dedikten sonra, konuyla ilgili yeni yayınlanacak tebliğlere göre hareket edileceğini de bildirdi.  
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 
Tatil yapılmayacak
İlk olarak, her yıl başında olduğu gibi, belediye gelirlerinin kamuya tahsisi oybirliğiyle kabul edilirken, bu yıl da meclis tatil ayı belirlenmedi. Büyükşehir Meclisi tatil yapmadığı için, ilçe belediyesi olarak da tatil yapmadan her ay belediye meclisinin toplanması, oybirliğiyle kabul edildi. 
Ve her yıl Ocak ayında yapıldığı gibi, Belediye Zabıta Personeli’nin 2018 yılı fazla mesai ücretleri, bakanlığın belirlediği şekilde 487 TL olarak belirlendi.
 
9 milyon TL kredi kullanma talebi
Daha sonra, Milas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi olan 9 milyon TL kredi kullanma talebi gündeme geldi. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Büyükşehir Yasası sonrası kırsal kesime 5 yıl muafiyet tanındığı için emlak gelirlerinde büyük düşüş olmasına karşın, hizmet alanının genişlemesi nedeniyle, mal satışı ve borçlanma yapmak dışında gelir elde etmenin mümkün olmadığını, üstelik hükümetin muafiyet süresini 2020 yılına kadar uzattığından Mart 2021 yılına kadar emlak vergilerindeki artışların gerçekleşemeyeceğini, bu durumda hizmetlerin devam edebilmesi için 9 milyon TL kredi çekmek gerektiğini belirtti. Bunlarla, taşeron firmaların sözleşmelerinin iptali için gerekecek tazminatlarla, emekli olacak işçilerin emeklilik ikramiyelerinin ödenebilmesi ve hizmetlerin aksamadan devamının sağlanabileceğini belirtti.
MHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, “Başkanım, kredi miktarını biraz düşürelim, daha önceden de aldığımız krediler var, gerekirse yeniden kredi çıkartabiliriz” dedi. AKP Grubu adına söz alan Hürol Önder de, kredi alınmasına karşı olduklarını, tasarruf tedbirlerinin artırılmasını istedi.
Başkan Tokat, zaten elden geldiğince tasarruflu davrandıklarını, ancak somut hizmetlerin devamı için yine de ciddi paraların gerektiğini, ayrıca, kredi almak için karar aldıktan sonra işlemlerin birkaç ay sürdüğünü, bu nedenle ayrı ayrı işlem yapmak yerine bunu, bakanlığın belirlediği belediyenin borçlanma limitleri içinde kalarak,  tek işlemde yapmanın doğru olduğunu, zaten alınacak paranın hemen kullanılmayacağını, gerektiğinde kullanılacağını belirtti ve oylamaya sundu.
AKP’li 6 üyenin aleyhte oy kullanmasıyla oyçokluğu ile 9 milyon TL kredi alınması kararlaştırıldı. 
 
Ücretler değişmedi
Gündem gereği, Belediye Başkan Yardımcıları’nın alacağı ücretin belirlenmesi konusu gündeme geldi. Belediye Başkanı Tokat, geçen yıl belirlenen rakamların bu yıl değişmemesini düşündüklerini belirtti. Bunun üzerine Belediye Başkan Yardımcılarının, geçen yılki ücretlerle çalışmaya devam etmesi kabul edildi.
 
Komisyonlar belirlendi
Daha sonra, Belediye Denetim Komisyonu için, yasa gereği, CHP’li üç, MHP’li bir ve AKP’li bir üyenin seçimine geçildi.
Siyasi parti gruplarının önerdiği isimler, Melih Arslangiray, Ece Gülen, Halil Ilbıra, Mevlüt Kiriş ve Ejder Üstek, Denetim Komisyonu’na seçildi.
Ancak bu madde oylanırken, bir kayıtla birlikte onaylandı. MHP’li Meclis üyesi Zeliha Arpazlı partisinden istifa ettiği için, yasaya göre, MHP’nin Belediye Meclisi’nin oluşturduğu Komisyonlarda yer alması imkansız hale gelmişti. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu hesaplamayı aktarırken, MHP’nin Meclis üyeliği sayısı düştüğü için ortaya çıkan bu durumda, kendi içlerini rahat ettirmeyen bir detayın olduğunu belirterek, CHP’nin üçten dörde çıkan üyelik sayısı konusunda kendilerinin de tam rahat olmadıklarını vurguladı ve konuyu araştırdıklarında benzer bir örnek bulamadıklarını, bu nedenle konuyu bakanlığa bildirerek görüş sorma yoluna gideceklerini, bakanlıktan sonuç gelene kadar MHP’nin yine komisyonlarda bir üyeyle temsilini önerdiklerini, ancak bakanlıktan olumsuz yanıt gelmesi durumunda bunun değişebileceği de oylandı ve kabul edildi.
Bu koşulla Denetim Komisyonu’nda MHP’li bir üyeye de yer verilirken, yine aynı şekilde, MHP’nin üyeliğinin düştüğü İçkili Yerler Belirleme Komisyonu’na MHP’li İlhan Şimşek ve Taşınmaz Satış Komisyonu’na da MHP’li Mevcüt Kiriş’in seçilmesi kabul edildi.
Bunlar da bakanlık görüşüne göre, devam edecek ya da değişecek ...
Ardından, Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Komisyonu’na seçilmesi gereken 2 meclis üyesinin seçimi yapıldı ve Meclis Üyeleri Abdullah Ülgen ile Halil Kocabeyoğlu, Başkan Yardımcısı Zeynep Mat ve diğer komisyon üyeleri Komisyon Müdürü Bekir Günay ve Tufan İnce ile birlikte çalışmak üzere seçildiler.
 
Yol bozma ücretleri
Bir başka gündem maddesi ise yol bozma ücretlerinin belirlenmesi idi. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi’nin AYKOME’sinin belirlediği fiyatların aynısının uygulanmasına karar verildi. 
 
AKP Grubu: “Bütçeden para ayrılmasın, sponsorlarla çalışılsın …”
Daha sonra, yıl içinde yapılacak çeşitli bayramlar, etkinlikler için yapılacak harcamaların belediye bütçesinden karşılanması konusunda, AKP grubu, bu etkinliklere belediye bütçesinden para ayrılmasına karşı çıktılar. Bunların yapılması ile ilgili Encümen’in sponsorlarla çalışmaya karar verebileceğini, ancak bütçeden para ayrılmasına karşı olduklarını belirttiler. 
 
Oy çokluğuyla kabul edildi
Buna göre, Kabotaj Bayramı, Bafa Kızlar Bayramı, Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri, Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması, Ören Melih Cevdat Anday’ı anma etkinlikleri, Edebiyat Günleri, Ören Yamaç Paraşütü ve Milas Zeytin Hasat Şenliği ile ilgili belediyenin bütçesinden para ayrılması, AKP’li 6 üyenin red oyu kullanması nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri
Milas Belediye Meclisi, İmar Komisyonu’na gelen vatandaş talepleriyle ilgili raporları görüşüp 15 ayrı konuda komisyonun raporu doğrultusunda karar verdikten sonra, ek gündem maddesi olarak gündeme gelen 2018 yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri’nin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi görüşüldü ve (1 - 5) durak arası asansörlerin periyodik ücretleri ile ilgili bakanlıkça yayınlanan fiyatlardan taban ücreti olan 188,3 TL’nin + % 10 belediye payı ile birlikte uygulanması kararı alındı.
 


Haber Tarihi: 09.01.2018

Haberler  Konu: İHALE İLANI

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve listede mahallesi, ada ve parsel numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, m...  Konu: Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

  Konu: TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI

 M...  Konu: EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ İLK OTURUMU TAMAMLANDI

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ İLK OTURUMU TAMAMLANDI
  Konu: ÇOMAKDAĞ MAHALLESİNDE PARKE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Milas Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
  Konu: MASTERLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

  Konu: İLÇE JANDARMA KOMUTANINDAN ZİYARET

Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a ziyarette bulundu. 
  Konu: EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

Milas  Belediye Meclisi 5 Ekim Cuma günü toplanıyor.
  Konu: Prof.Dr.Celal Ateş' ten Nezaket Ziyareti

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Celal Ateş´ ten Nezaket Ziyareti.
  Konu: TURAN YARDIMCI’DAN VEDA ZİYARETİ

  Konu: BOĞALAR 5 MAHALLE İÇİN GÜREŞECEK

  Konu: ASIL MİRAS YEDİ SİZSİNİZ

 “Asıl mirasyedi sizsiniz!”

  Konu: ALT GEÇİT TEMİZLENDİ

  Konu: SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

  Konu: BAŞSAVCIDAN BAŞKAN TOKAT'A İADE-İ ZİYARET

Başsavcıdan Tokat´a İade-İ Ziyaret


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192