» Habeler  » Haberler
Kan

  

2019 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Milas Belediyesi Şubat ayı olağan Meclis toplantısı 6 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşecek.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında gerçekleşecek Şubat ayı meclis toplantısında 14 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
 
 
2019 ŞUBAT AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- Sağlık İşleri Müdürlüğünün 2019 yılında alınacak Meclis Ücret Tarifeleri notlar bölümünün 3. Ncü maddesinde belirtilen  “Ambulans ve cenaze arabası il içi ücretsiz, il dışı km başına 3.00 TL alınacaktır” ücretinin yüksek olduğundan  bu maddeye “dönüşte ayrıca ücret alınmaz, kilometre gidiş mesafesi ne kadar ise o kadar ücret alınır”  maddesinin eklenmesi talebinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler  Müdürlüğü)
3- Belediyemiz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere Vakıflar Bankasından çek alınması için Bankadan Meclis kararı istenmesine istinaden; Vakıflar Bankasından 50 adet 25’lik çek koçanı alınması ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
4- Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün; İlçemiz Meşelik Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 216 Ada 177 parselde kayıtlı 803,98 m2 büyüklüğündeki taşınmazı 4706 sayılı Yasanın ilgili hükümlerince kullanıcısı tarafından satın alma talebinde bulunulduğundan 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 13 ncü maddesinin (d) bendi uyarınca söz konusu parselin belediyenize bedelsiz devri konusunda protokol imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü) 
 
5- İbrahim ACAR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızılcayıkık Mahallesi 70  parselde kayıtlı tarla vasıflı 4200,00 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu 403,23m2’lik alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- Güldane ABBAK’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Hacıilyas  Mahallesi 367 Ada 27 parselde  kayıtlı arsa vasıflı 114,11 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Mustafa GÜNAYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 447 parselde  kayıtlı arsa vasıflı 90,19 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- İnternasyonel Turizm Otelcilik A.Ş.’nin; İlçemiz Güllük Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait şuyulu durumda 365 Ada 7,8,9 parsellerde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve istimlak Müdürlüğü) 
 
9- Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün; İlçemiz Akkovanlık Mahallesi 275 ada 7 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın tahsisi ile ilgili talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
10- İsa ESEN; 11/09/2019 tarih ve 243 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararı ile Milas imar planında yapılacak olan revizyon ile mağduriyetinin giderilmesi konusundaki kararın en geç 2 ay içinde uygulanmasını ve İlçemiz, Burgaz Mahallesi 78(600) ada 77 parsel nolu taşınmazın eski haline döndürülerek tasarruf hakkının geri verilmesini, aksi halde takas yöntemiyle Belediyemize ait bir taşınmazın taşınmazına denk bir taşınmaz ile değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- Gerçek KUBİLAY’ın; İlçemiz Bozalan Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1939 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
12- Hüseyin BELEN ve Mehmet DALAR’ın; İlçemiz Beçin Mahallesi Güven Sokak No:1/7 adresinde bulunan park alanına “Makine Mühendisi Erdem DALARIN” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Park Ve Bahçeler Müdürlüğü)
 
13- Ali Özden GÜRBÜZ’ün; Muğla İli, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde bulunan,  N19-A-14-C-3-B ve  N19-A-14-C-3-C pafta,tapunun 443, 800 ve 819 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” ve “Pansiyon Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planının incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
 
 
 
14- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
1- Servet KARACAN’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Küçük Dibekdere  Mahallesi 179  parselde kayıtlı arsa vasıflı 322,77 m2 büyüklüğünde içinde evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
2- Zahide OSKAN’ın;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Burgaz  Mahallesi 56 Ada 27 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 54,00 m2 büyüklüğündeki taşınmazı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
 
3- Abdul Selim TURGUT’un; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 958 Ada 1 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 13.221,13 m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
4- Celal SERT’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 350 Ada 41 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 288,35m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
5- Gülsüm AYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Burgaz Mahallesi 260 Ada 886 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 160,35m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
6- Adem SERİN’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 959 Ada 1 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.727,56m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı ; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
7- Erhan YAMANER’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 1096 nolu  parselde kayıtlı arsa vasıflı 181,15m2 büyüklüğündeki taşınmaz içindeki evinin bulunduğu alanı ; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebi,
8- Bülent AKBAY Vekili Av. Tuğba Nur YABA ATEŞ’ın; İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 939 parselde kayıtlı onaylı imar planına göre kısıtlılık halinin kaldırılması amaçlı plan değişikliği yapılması ve yolda kalan kısımlarının Belediyemizce kamulaştırılması talebi,
9- Mustafa Murat MENİLİK Vekili Turgay KINACI’nın;  İlçemiz Kaya Önü Mahallesi 129 Ada 92 ve 93 parsellerin sahibi olup bu iki parsel arasında kalan mülkiyeti Belediyemize ait 129 Ada 138 parsel nolu arsa vasıflı 66,12 m2 lik taşınmazı satın alma talebi,
10- Çamköy Mahalle Muhtarlığının; Ekizköy Mahallesinde gerçekleştirilen istimlak kararıyla mahalle sakinlerinin civar köylere (Karacahisar, Çamköy Vs..) taşınma zarureti oluştuğundan yakın mahallelerde arazi satın alınarak yapı yapmak istedikleri ve bununla ilgili idareniz tarafından verilmekte olan Tip Proje uygulamasından faydalanma talebi,
 
 
 
 Haber Tarihi: 01.02.2019

HaberlerKonu:Vergi Ödemeleri

e-Belediye ile Ödem...Konu:YENİ DEVLET HASTANESİ YOLUNDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Konu:CAMİLERDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Milas Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerde hem ilaçlama yaparak dezenfe...Konu:TANAL'DAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET

Milletvekili Tanal ; CHP’li Belediyelerimizin çalışmalarını gururla takip ediyoruz..

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Mi...Konu:BAŞKAN TOKAT ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Tokat şehit ailelerini ziyaret etti

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Konu:HER MEZARA BİR KARANFİL

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mezarlık ziyareti yapamayan vatandaşlar adına Milas Şehir Mezarlığı’nı z...Konu:BAŞKAN TOKAT ŞEHİT MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Milas Asri Mezarlığında yatan şehit asker ve polislerin mezarlarını ziyaret etti.

Konu:CENAZEYE BAŞKAN TOKAT SAHİP ÇIKTI

Konu:BELEDİYEDEN LOKUM İKRAMI

Milas Belediyesi tarafından yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara mezarlıkta lokum,maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Yarın başlanacak( 23 Mayıs Cumartesi) sokağa &cce...Konu:YILGÖR KADIK ANISINA RESİM YARIŞMASI

YILGÖR KADIK ANISINA RESİM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Konu:KOCAKIŞLA MEVKİİNDE YOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

 Güllük mahallesi Kocakışla mevkiinde uzun yıllardır süren yol sorunu çözüldü.Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü...Konu:19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

Milas Belediye Baskanı Muhammet Tokat, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını dolayısıyla mesaj yayınladı..
 

Konu:BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANDI

Konu:ÇOCUKLARA NUTUK HEDİYE EDİLİYOR

Milas  Belediyesi’nden çocuklara Nutuk hediyesi

Konu:BAŞKAN TOKAT ECZACILAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Başkan Tokat 14 Mayıs Eczacılık Günü´nü kutladı.


1234567891011121314151617