» Habeler  » Haberler
Kan

  

İHALE İLANI
 
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANIDIR.
 
Toplama ve değerlendirme hakkı Milas Belediyesine ait olan Milas Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde meydana gelen  ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince  açık ihale usulü ile 3 yıl süre ile  kiraya verilecektir.
İhalesi 27/02/2020 Perşembe Günü saat 13:30’da Milas Belediyesi Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Temizlik İşleri Müdürlüğü Hacıapti Mahallesi Labranda Bulvarı No:26 adresindedir.) görülebilir ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İşin Muhammen Bedeli 3 (üç) yıllık 54.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.620,00 TL’dir. 
İhaleye katılabilmek için
1-Kanuni ikametgah sahibi olmak.
2-  Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.Telefon numarası ile varsa faks numarasının ve elektronik tebligatının bildirilmesi.
3-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermek.
a) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair 
belge
b) Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi odasına yada ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
4- İmza Sirkülerinin Verilmesi : 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde  ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel 
kişilerin her birinin ayrı ayrı 3. maddede belirtilen belgeler ile pilot ortağın imza sirküsü  
5-  Vekalet ile iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekaletnamenin sunulması.
6-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda şirketi temsile yetkili olduklarına dair Noter tasdikli imza sirküleri veya Noter tasdikli yetki belgesi
7- Ortak girişim halinde  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (örneği idari  şartname ekinde  mevcuttur)
8-İsteklilerin  ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince bu işi yapmaya yetkili olduklarını gösteren ve Çevre ve Şehircilik  Bakanlığından alınmış olan Muğla İli sınırları içerisinde yer alan toplama ayırma tesisi için Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya  Geçici Faaliyet Belgesini sunması.
9- Araçlar ile ilgili belgeler : 
İstekliler en az 3 (üç) adet sıkıştırmalı (en az 4 - 5 m3 kapasiteli), 1 adet kancalı araç  olmak üzere toplam 13 (onüç) adet ambalaj atığı toplama aracını bulunduracağına dair taahhütname (Örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
10-Personel ile ilgili belgeler:
İstekliler en az 1 adet Çevre Mühendisi (Proje sorumlusu olarak) ve Nisan-Ekim ayları arası (7 ay) en az 28 adet personel ve Kasım-Mart ayları arası (5 ay) en az 20 adet personeli toplama, taşıma, geri kazanım işinde çalıştıracağına dair taahhütname (örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
11- Geçici Teminat mektubu yada makbuzu
12-Milas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Milas Belediyesine borcu olmadığına dair belge 
13- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan kesinleşmiş Sosyal  Güvenlik Primi borcu olmadığına dair belge 
14- Gelir İdaresi Başkanlığından  ( Vergi dairesi Müdürlüklerinden ) alınmış bulunan kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge 
15-İhaleye katılacak kişinin (gerçek kişinin kendisinin,  şirket adına ihaleye iştirak edecek kişinin yada  ortak girişim adına ihaleye iştirak edecek kişinin ) nüfus cüzdan fotokopisi
Sunulması zorunludur.
Belgeler şartnameye uygun olarak düzenlenecektir.  
Belgeler 26/02/2020 günü mesai bitimine kadar teslim tutanağı karşılığında Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Mektup ile yapılan başvurularda mektupların en geç bu tarihte Belediyemize ulaşması gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanen duyurulur. 
 
 
 
 
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
 
 Haber Tarihi: 12.02.2020

HaberlerKonu:FATİH PORTAKAL MİLAS’TA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Konu:İASOS KAZI BAŞKANINDAN BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜLERGİL’E ZİYARET

 İasos kazı başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prf. Dr.Asuman Baldıran

Konu:BAHARLI HALKI ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Gezgin ; Baharlı halkı adına Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum.

Konu:BAŞKAN TOKAT'TAN HALK SÜT MÜJDESİ

-Başkan Tokat’tan halk süt müjdesi
-Başkan Tokat: “Halk süt için Milas Süt Birliği ile çalışacağız”


Konu:KENT KONSEYİ BAŞKANLARINDAN ZİYARET

Marmaris,Fethiye ve Milas Kent Konseyi Başkanları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:KADIN KOLLARINDAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Kadın kolları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:BAHARLI MAHALLESİNE 6 BİN METREKARE KİLİT PARKE DÖŞENDİ

Konu:ADD VE EĞİTİM SEN ZİYARETİ

Konu:14 ŞUBATTA NİKAH YOĞUNLUĞU

Konu:TARİHİ AŞKLARIN EFSANESİDİR MİLAS

TARİHİ AŞKLARIN EFSANESİDİR MİLAS ❤️
 

Konu:SENFONİK KENT ORKESTRASI KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Konu:Belediye esnaf ve vatandaşın taleplerine kulak verdi

Konu:TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Konu:İHALE İLANI

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANIDIR.
 

Konu:KENT KONSEYİ GENEL KURULU TAMAMLANDI1234567891011121314151617