» Habeler  » Haberler
Kan

  

İHALE İLANI
 
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANIDIR.
 
Toplama ve değerlendirme hakkı Milas Belediyesine ait olan Milas Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde meydana gelen  ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince  açık ihale usulü ile 3 yıl süre ile  kiraya verilecektir.
İhalesi 27/02/2020 Perşembe Günü saat 13:30’da Milas Belediyesi Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Temizlik İşleri Müdürlüğü Hacıapti Mahallesi Labranda Bulvarı No:26 adresindedir.) görülebilir ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İşin Muhammen Bedeli 3 (üç) yıllık 54.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.620,00 TL’dir. 
İhaleye katılabilmek için
1-Kanuni ikametgah sahibi olmak.
2-  Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.Telefon numarası ile varsa faks numarasının ve elektronik tebligatının bildirilmesi.
3-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermek.
a) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair 
belge
b) Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi odasına yada ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
4- İmza Sirkülerinin Verilmesi : 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde  ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel 
kişilerin her birinin ayrı ayrı 3. maddede belirtilen belgeler ile pilot ortağın imza sirküsü  
5-  Vekalet ile iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekaletnamenin sunulması.
6-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda şirketi temsile yetkili olduklarına dair Noter tasdikli imza sirküleri veya Noter tasdikli yetki belgesi
7- Ortak girişim halinde  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (örneği idari  şartname ekinde  mevcuttur)
8-İsteklilerin  ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince bu işi yapmaya yetkili olduklarını gösteren ve Çevre ve Şehircilik  Bakanlığından alınmış olan Muğla İli sınırları içerisinde yer alan toplama ayırma tesisi için Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya  Geçici Faaliyet Belgesini sunması.
9- Araçlar ile ilgili belgeler : 
İstekliler en az 3 (üç) adet sıkıştırmalı (en az 4 - 5 m3 kapasiteli), 1 adet kancalı araç  olmak üzere toplam 13 (onüç) adet ambalaj atığı toplama aracını bulunduracağına dair taahhütname (Örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
10-Personel ile ilgili belgeler:
İstekliler en az 1 adet Çevre Mühendisi (Proje sorumlusu olarak) ve Nisan-Ekim ayları arası (7 ay) en az 28 adet personel ve Kasım-Mart ayları arası (5 ay) en az 20 adet personeli toplama, taşıma, geri kazanım işinde çalıştıracağına dair taahhütname (örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
11- Geçici Teminat mektubu yada makbuzu
12-Milas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Milas Belediyesine borcu olmadığına dair belge 
13- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan kesinleşmiş Sosyal  Güvenlik Primi borcu olmadığına dair belge 
14- Gelir İdaresi Başkanlığından  ( Vergi dairesi Müdürlüklerinden ) alınmış bulunan kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge 
15-İhaleye katılacak kişinin (gerçek kişinin kendisinin,  şirket adına ihaleye iştirak edecek kişinin yada  ortak girişim adına ihaleye iştirak edecek kişinin ) nüfus cüzdan fotokopisi
Sunulması zorunludur.
Belgeler şartnameye uygun olarak düzenlenecektir.  
Belgeler 26/02/2020 günü mesai bitimine kadar teslim tutanağı karşılığında Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Mektup ile yapılan başvurularda mektupların en geç bu tarihte Belediyemize ulaşması gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanen duyurulur. 
 
 
 
 
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
 
 Haber Tarihi: 12.02.2020

HaberlerKonu:BAŞKAN TOKAT YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Başkan Tokat yeni kararları açıkladı..

Konu:KORONAVİRÜS'E KARŞI KARARLI MÜCADELE

Konu:BAŞKAN TOKAT SALI PAZARINI İNCELEDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlem paketlerini açıklamasının ardından ilk salı paza...Konu:İŞÇİ ALIMI SINAVININ İPTALİNE İLİŞKİN İLANDIR

MİLAS BELEDİYESİ EMEK ...Konu:BİZ BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; Biz bu işin üstesinden geleceğiz….

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat  so...Konu:Milas Belediyesi'nden Coronavirüs Tedbirleri

Koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan çok sayıda tedbirler konusunda sosyal medyadan canlı yayınla detaylı açıklama...Konu:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS KARARI

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 13.02.2020 tarih 25 sayılı kararı;

Muğla İli, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada 84 parsel için Muğla...Konu:BAŞKAN TOKAT'TAN KIRSAL MAHALLELERE ZİYARET

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; Önemli olan güveni boşa çıkartmamak..

Konu:İL KADIN KOLLARI BAŞKAN ADAYINDAN ZİYARET

 Aysun Korkut ; Cumhuriyet Halk Partisini iktidara yürüyüşünde çalışmak  için adayım.

Konu:FATİH PORTAKAL'A YOĞUN İLGİ

Konu:8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konu:MİLAS'IN DEĞİL O'NUN SON FUARI

Konu:MART AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Konu:PAZARLIK İLANI

 MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 PAZARLIK İLANIDIR.
 

Konu:SENDİKA BAŞKANLARINDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET1234567891011121314151617