» Habeler  » Haberler
Kan

  

2019 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
2019 NİSAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- 5393 sayılı yasanın 19 ncu maddesi gereğince Meclis 1 nci ve 2 nci Başkan Vekillerinin seçimi, (Yazı İşleri  Müdürlüğü)
 
3- 5393 sayılı Yasanın 19 ncu maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katip Üyelerinin seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
4- 5393 sayılı Yasanın 33 ncü maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üyeliği seçimi,(Yazı İşleri  Müdürlüğü)
 
5- 5393 sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan  Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimi,(Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
6- 5393 Sayılı Yasanın 24 ncü maddesi gereğince 1 Yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üyeliği seçimi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
7- 07/01/2019 tarih 2019/8 sayılı Meclis kararı ile Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilen Sosyal Yardım Komisyonuna, Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi ge reği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
8- Tarihi Kentler Birliği Meclisinde;  Belediyemizi temsil etmek üzere 1 Asil üye ve 1 Yedek üye seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
9- Ege Belediyeler Birliğinin birlik organlarının oluşturulabilmesi için Belediye Meclis Üyeleri arasından  1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi talebinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
10- 2018 Mali Yılı Denetim Komisyon raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesinin görüşülmesi,
 
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
11- 2018 Mali Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi,
(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
 
12- İlçemiz Selimiye Mahallesi 202  Ada 3 ve 9  parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
 
 
 
 
 
 
13- Mülga Bafa Belediyesi tarafından alınan 17/05/2005 tarih 2005/22 sayılı Encümen Kararı ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin İçkili Yerler bölgesi belirlenmesi ile ilgili İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, 
 
 
14- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;
 
1- Hasan BENLİ’nin; İlçemiz Gökbel Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait bahçe vasıflı 1.126,40 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
2- Kamil ŞİMŞEK’in;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ulaş Mahallesi 875 parselde kayıtlı arsa vasıflı içinde ev bulunan 244,00 m2 lik taşınmazı; 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince 06/06/2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 7. Maddesinin 4. Fıkrasına istinaden satın alma talebinin görüşülmesi,
3- Sultan YAŞA’nın; Mülkiyetinin 57/256 hisse paylı 57,17 m2 hissesi belediyemize ait olan İlçemiz Burgaz Mahallesi 65 ada 70 parsel numarasında kayıtlı 256,76m2 büyüklüğünde avlulu kargır ev vasıflı taşınmazın 57,17m2’sini diğer hisse sahibi olarak satın alma talebinin görüşülmesi
4- Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün(MUSKİ) ; İlçemiz Türkevleri Mahallesi 1165 parselde bulunan 277,10m2 tapu alanına sahip arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine Ören Mahallesinin evsel atıksularının bertarafının sağlanması ve çevresel kirliliğinin önlenmesi amacıyla “Atıksu Arıtma Tesisi” kurulması planlandığından söz konusu taşınmazın deviri/tahsisi talebinin görüşülmesi,
5- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Çandır Mahallesi Tepealtı Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 12100,00m2 yüzölçümlü 354 nolu parselin 196,40 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518641 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Çandır Mahallesi Tepealtı mevkiinde yer alan tarla vasıflı 354 nolu parselin 196,40 m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 1.670,96 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi,
6- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Çandır Mahallesi Tepealtı Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 6900,00m2 yüzölçümlü 395 nolu parselin 160,64 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518641 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Çandır Mahallesi Tepealtı mevkiinde yer alan tarla vasıflı 395 nolu parselin 160,64 m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 1.425,75 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi,
7- Tarım  Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün, İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hisardere Mevkiinde yer alan tarla vasıflı 17700,00m2 yüzölçümlü 12 nolu parselin 12,25 m2’si kamulaştırma sahasında, 237,21 m2’si irtifak sahasında kalması nedeniyle DSİ.21.Bölge Müdürlüğü makamından 28/07/2017 tarih ve 518623 sayı ile kamulaştırma kararı alındığından mülkiyeti Belediyenize ait Karşıyaka Mahallesi Hisardere mevkiinde yer alan tarla vasıflı 12 nolu parselin 12,25 m2’si kamulaştırma sahasında ve 237,21m2’si irtifak sahasında ihtiyaç duyulduğundan 2942 sayılı Kamulaştırma Yasanın 30. Maddesi gereğince takdir edilen 2.389,52 TL devir bedeli üzerinden idaremize devrinin yapılması talebin görüşülmesi,
8- Cihangir Mehmet HELVACI’nın; İlçemiz Burgaz Mahallesi 49 Ada 143 parseli üzerinde bulunan kamulaştırmanın kaldırılması talebinin görüşülmesi,
9- Mustafa GÜNAYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 260 Ada 447 parselde  kayıtlı arsa vasıflı 90,19 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon raporunun görüşülmesi,
10- Bahçeburun Mahalle Muhtarı Mustafa ÇAMLIBELEN’in, İlçemiz Bahçeburun Mahallesinde bulunan park alanına “Durmuş AKINCI” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi,
 
 


Haber Tarihi: 08.04.2019

Haberler  Konu: Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı

Muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirten  Başkan Tokat  ;"Muhtarlık müessesesi; kült&uum...  Konu: MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASINDAN BAŞKAN VEKİLİ HARU

 MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ M&U...  Konu: MİLAS BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET TOKAT’TAN HAVALİMANI BAŞMÜDÜRÜ VE GARN

 

  Konu: ÇORUM MECİTÖZÜ BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 

     Konu: MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT’TAN EMNİYET MÜDÜRÜNE HOŞGELDİN ZİYARETİ

MİLAS BE...  Konu: GARNİZON KOMUTANINDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 GARN...  Konu: MİLAS BELEDİYESİ BEÇİN GENÇLİK SPOR’DAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

   

  Konu: MUHTARLAR DERNEĞİNDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

 Milas Mahalle Muhta...  Konu: EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1. OTURUMU SONA ERDİ.

 Milas Belediye Meclisi Ekim ayı olağan m...  Konu:

...  Konu: MİLAS BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 7 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ GERÇ

  

  Konu: İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINDAN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

       ...  Konu: BAŞKAN TOKAT İTFAİYE HAFTASINI KUTLADI

 BAŞKAN TOKAT İTFAİYE HAFTASINI KUTLADI

Milas ...  Konu: BEN BU GÖREVİ KABUL ETMİYORUM

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Basın mensuplarının Yeni Milasspor ile ilgili sorularını yanıtladı.
 
  Konu: 1963 YILINDAN BERİ BÖYLESİ YAŞANMADI123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110