» Habeler  » Haberler
Kan

  

EYLÜL 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
 

Milas Belediyesi Eylül ayı olağan Meclis toplantısı 6 Eylül Cuma saat 10´da Toplantı ve düğün Salonunda gerçekleşecek.Toplantıda 17 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak..

 

2019 EYLÜL AYI MECLİS  GÜNDEMİ  :
 

1-           Açılış ve yoklama

2-           Merkezi İzmir’de (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR) bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması, Yıllık üyelik aidatı olarak Sendika Tüzüğünde belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden kesilmek suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları Sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen Sendikaya yetki verilmesi ve Yetki Belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine ile ilgili talebin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)

3-           İlçemiz sınırları içerisinde, özellikle yaz aylarında, çeşitli tesis ve işletmelerce, düğün, nişan, kına gecesi gibi tören ve etkinlikler sırasında veya sokaklarda, gece geç saatlerde yapılan havai fişek gösterilerinin, yarattığı gürültü kirliliği, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemiş olduğundan Milli gün ve Bayramlar ile Uluslar arası Organizasyonlar (Festival vb.) dışında havai fişek gösterilerinin tamamen yasaklanması talebinin görüşülmesi. (Sağlık İşleri Müdürlüğü)

4-           Ali YILMAZ Vekili Ali AVCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Güllük Mahallesi 268  ada 61 parsel nolu 14,47 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

5-           Huriye HANCI’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan  İlçemiz Burgaz Mahallesi 10 Ada 156 parsel nolu 12,44 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6-           Serdar SERT’in; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 394 Ada 11 parsel nolu 24,68 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-           Bayram ARITEPE’nin; Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 141 Ada 11 parselde kayıtlı Tarla vasıflı 513,64 m2 büyüklüğündeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8-           Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Meşelik Mahallesi 216 Ada 177 parselde bulunan taşınmazın 4706 Sayılı Kanun hükümlerince kullanıcı tarafından satın alma talebi ile ilgili Milas Kaymakamlığı ve Belediyemiz arasında 06/02/2019 tarih 2019/36 sayılı meclis kararı gereği imzalanan protokol çerçevesinde anılan parselin kullanıcı Seyfi ŞİMŞEK’e  4706 sayılı  Yasanın 5 nci maddesinin 7 nci fıkrası göre satışının yapılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9-           Muğla Büyükşehir Belediyesinin;  İlçemiz Selimiye Mahallesi 348 Ada 1 parselde bulunun mülkiyetinin ½ hissesi belediyemiz adına,  ½ hissesi Muğla Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın içerisinde bulunan yapının alt ve üst kat (Zabıta Binası) olmak üzere toplam iki adet odanın hissemiz oranında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

10-        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının ilgi yazısı doğrultusunda  İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkiinde bulunan N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D pafta  tapunun 124 Ada 84 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, ( Plan ve Proje Müdürlüğü)

11-        Dursun KABATLI’nın; İlçemiz Beyciler Mahallesi Merkez Sokak No:113 adresinde İçkili Restaurant faaliyet konulu işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

12-        Ömürcan AVCI’nın; İlçemiz Olukbaşı Mahallesi 151 Ada 8 parsel nolu taşınmaz adresinde işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebinin görüşülmesi, (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

13-        Milas Kaymakamlığı İdare Ve Denetim Şefliğinin ilgi yazısı ile; İlçe Jandarma Komutanlık sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren İçkili Yer Bölgelerinin tespit edilmesi ve İçkili Yer Bölge Krokisinin hazırlanarak, Belediye Sınırı ve Mücavir alanları dışında kalan İçkili Yerler Bölgesinin yeniden tespit edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi, ( Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)

 

14-        Tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak 2 adet 4 ncü dereceli Mimar Kadrosu, 3 adet 4 ncü dereceli Mühendis Kadrosu ve 2 adet 5 nci dereceli Tekniker Kadrosunda çalışacak personele verilecek ücretlerin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

 

15-        Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre, Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen kadro ihdaslarının görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

 

16-        Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Boş kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen boş kadro unvan ve derece değişikliklerinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

17-        İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi

 

a)     Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; İlçemiz, Şevketiye Mahallesi 705 ada 153 parselde bulunan Dr. Mete Ersoy İlk/Ortaokulu ile yoldan ihdas edilen 156 parselin (465,37 m2) tevhidi ve 705 ada 154 parselde bulunan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi ile yoldan ihdas edilen 155 parselin (355,96m2) tevhidi için söz konusu parsellerin kullanımı Milli Eğitim Bakanlığına, mülkiyeti Hazine adına olmak üzere bedelsiz devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.

b)     Vedat SELAM’ın ; İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde kendisine ait 397 Ada 152-153-154 ve 158 parsele şuyulu olan mülkiyeti belediyemize ait 397 Ada 161-162  parselde (88,27m2+159,51m2) kayıtlı arsa vasıflı taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi,

 

 
Haber Tarihi: 03.09.2019

HaberlerKonu:MART 2020 MECLİS TOPLANTISI

                                                  &n...Konu:MARMARİS İLÇE ÖRGÜTÜNDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:MİLAS’LI KÜÇÜN DANSÇI TÜRKİYE’Yİ MEKADONYA’DA TEMSİL EDECEK.

Konu:MİŞTİ SEYİRCİYLE BULUŞTU

Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) seyirciyle buluştu.

Konu:KIRSAL MAHALLELERE ZİYARET SÜRÜYOR

BAŞKAN TOKAT MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Konu:Tebligatı Yapılamayan Metruk Yapılar

Burgaz Mah. 61 ada 8 parsel

Konu:VERGİ DAİRESİNDEN BAŞKANA ZİYARET

Konu:FATİH PORTAKAL MİLAS’TA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Konu:İASOS KAZI BAŞKANINDAN BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜLERGİL’E ZİYARET

 İasos kazı başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prf. Dr.Asuman Baldıran

Konu:BAHARLI HALKI ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Gezgin ; Baharlı halkı adına Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum.

Konu:BAŞKAN TOKAT'TAN HALK SÜT MÜJDESİ

-Başkan Tokat’tan halk süt müjdesi
-Başkan Tokat: “Halk süt için Milas Süt Birliği ile çalışacağız”


Konu:KENT KONSEYİ BAŞKANLARINDAN ZİYARET

Marmaris,Fethiye ve Milas Kent Konseyi Başkanları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:KADIN KOLLARINDAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Kadın kolları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:BAHARLI MAHALLESİNE 6 BİN METREKARE KİLİT PARKE DÖŞENDİ

Konu:ADD VE EĞİTİM SEN ZİYARETİ1234567891011121314151617