» Habeler  » Haberler
Kan

  

2019 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI
 
Milas Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı 6 Aralık Cuma günü saat 10´da Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşecek. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında toplanacak mecliste 11 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
2019 ARALIK AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
2- Tüm-Bel Sen ile Belediyemiz arasında yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi gereğince Tüm-Bel-Sen ile toplu sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Su Abonesi bulunmayan ve ön ödemeli sayaç abonelerinin 2019 Kasım ve Aralık dönemine ait Evsel Katı Atık Ücretlerinin  tahakkuk kayıtlarının oluşturulması ve mükellefe tebliğinin gecikmesinden dolayı Evsel Katı Atık Ödeme tarihinin uzatılması talebinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
4- 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere (Çöp Toplama Aracı ve Diğer Hizmet Araçlarının alımı ve 2019 yılında kullanılan kredilerin erken kapatılması) 25.000.000,00 TL kredi kullanılması talebinin görüşülmesi, ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
5- Milas Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi, ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
6- Muğla Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının; Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/10/2019 tarih E.855942 sayılı yazısı ile, İlçemiz Selimiye, Baharlı ve Ören Mahallesinde kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Hasan KOÇYİĞİT’in; İlçemiz Ören Mahallesi 320 Ada 4 parselde kayıtlı arsa vasıflı 56,50m2 büyüklüğündeki taşınmazının imar yolu içinde kaldığından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Cansın TURHAL’ın; İmar Planında 2.konut alanında kalan İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi 5273 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre eczane  yapılması talebinin görüşülmesi,(İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
9- Durmaz Yapı Mimarlık Ltd.Şti.’nin; İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması ile ilgili doğacak olan otopark ihtiyacının otopark harcı ödemesi yapılarak karşılanabileceğine dair talebinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
10- Dursun KABATLI’nın İlçemiz Beyciler Mahallesi Merkez Sokak No:113 (132 Ada 1 Parsel) adresindeki taşınmazda İçkili Restaurant faaliyet konulu iş yeri açmak istediğini adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler  Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
a) İmar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,
b) Milas Kent Konseyi Başkanlığının; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gelincik Caddesinin ve Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesinde bulunan Kızılay Caddesinin sokak olarak değerlendirilmesi gerekirken cadde olarak tanımlanmasından dolayı maddi hasarlı trafik kazalarına mağduriyetlere sebep olunması nedeniyle konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi, 
c) Osman İSKENDER’in, İlçemiz Gümüşlük Mahallesi tapunun 79 ada 301 parsel numarasında ekli krokide belirtilmiş olan yola cadde sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi, 
d) İzzet SARICA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait 229/600 hisse payı 96,29 m2 lik hissesi belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 252,28 m2 büyüklüğündeki kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın belediyemize ait olan 96,29 m2 lik kısmını satın alam talebinin görüşülmesi, 
e) Milas İlçesi Hayıtlı  Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde yer alan, N19-b-21-b-1-c pafta, tapunun 887 Ada ,1-2-3-4-5-6-7-8 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlardan oluşan yapı adası üzerinde adanın tamamında alt katlar ticaret  , üst katlar konut olacak şekilde "Ticaret - Konut Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek  onaylanması talebinin görüşülmesi,
f) Neşe Ölmez SARIKAYAve Hanife ÖLMEZ Vekili Ali Özden GÜRBÜZ’ün; İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 443 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Günübirlik Tesis Alanı ve Konut Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, 
g) Fikri BIÇAR Vekili Emek Bilge Koka AYDIN’ın;  İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 386 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Gelişme Konut Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, 
 
 
 
 
 
2019 ARALIK AYI MECLİS  GÜNDEMİ :
 
 
1- Açılış ve yoklama
2- Tüm-Bel Sen ile Belediyemiz arasında yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2019 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi gereğince Tüm-Bel-Sen ile toplu sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Su Abonesi bulunmayan ve ön ödemeli sayaç abonelerinin 2019 Kasım ve Aralık dönemine ait Evsel Katı Atık Ücretlerinin  tahakkuk kayıtlarının oluşturulması ve mükellefe tebliğinin gecikmesinden dolayı Evsel Katı Atık Ödeme tarihinin uzatılması talebinin görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
4- 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere (Çöp Toplama Aracı ve Diğer Hizmet Araçlarının alımı ve 2019 yılında kullanılan kredilerin erken kapatılması) 25.000.000,00 TL kredi kullanılması talebinin görüşülmesi, ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
5- Milas Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi, ( Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
6- Muğla Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının; Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/10/2019 tarih E.855942 sayılı yazısı ile, İlçemiz Selimiye, Baharlı ve Ören Mahallesinde kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Hasan KOÇYİĞİT’in; İlçemiz Ören Mahallesi 320 Ada 4 parselde kayıtlı arsa vasıflı 56,50m2 büyüklüğündeki taşınmazının imar yolu içinde kaldığından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Cansın TURHAL’ın; İmar Planında 2.konut alanında kalan İlçemiz Boğaziçi  Mahallesi 5273 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre eczane  yapılması talebinin görüşülmesi,(İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
9- Durmaz Yapı Mimarlık Ltd.Şti.’nin; İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması ile ilgili doğacak olan otopark ihtiyacının otopark harcı ödemesi yapılarak karşılanabileceğine dair talebinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 
10- Dursun KABATLI’nın İlçemiz Beyciler Mahallesi Merkez Sokak No:113 (132 Ada 1 Parsel) adresindeki taşınmazda İçkili Restaurant faaliyet konulu iş yeri açmak istediğini adı geçen adresin içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler  Belirleme Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
a) İmar Uygulamaları Hakkında Yönetmelik taslağının görüşülmesi,
b) Milas Kent Konseyi Başkanlığının; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gelincik Caddesinin ve Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesinde bulunan Kızılay Caddesinin sokak olarak değerlendirilmesi gerekirken cadde olarak tanımlanmasından dolayı maddi hasarlı trafik kazalarına mağduriyetlere sebep olunması nedeniyle konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi, 
c) Osman İSKENDER’in, İlçemiz Gümüşlük Mahallesi tapunun 79 ada 301 parsel numarasında ekli krokide belirtilmiş olan yola cadde sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi, 
d) İzzet SARICA’nın; Mülkiyeti Belediyemize ait 229/600 hisse payı 96,29 m2 lik hissesi belediyemize ait olan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 557 Ada 21 parsel numarasında kayıtlı bulunan 252,28 m2 büyüklüğündeki kargır ev ve avlusu vasıflı taşınmazın belediyemize ait olan 96,29 m2 lik kısmını satın alam talebinin görüşülmesi, 
e) Milas İlçesi Hayıtlı  Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde yer alan, N19-b-21-b-1-c pafta, tapunun 887 Ada ,1-2-3-4-5-6-7-8 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlardan oluşan yapı adası üzerinde adanın tamamında alt katlar ticaret  , üst katlar konut olacak şekilde "Ticaret - Konut Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca incelenerek  onaylanması talebinin görüşülmesi,
f) Neşe Ölmez SARIKAYAve Hanife ÖLMEZ Vekili Ali Özden GÜRBÜZ’ün; İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 443 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Günübirlik Tesis Alanı ve Konut Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, 
g) Fikri BIÇAR Vekili Emek Bilge Koka AYDIN’ın;  İlçemiz Ören Mahallesi Balkan Mevkiinde yer alan N19-C-24-B-4-C pafta tapunun 156 Ada 386 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Gelişme Konut Alanı, Günübirlik Tesis Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanı” amaçlı  hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Yasanının 8 nci maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi, 
 
 
 
 
 
 Haber Tarihi: 03.12.2019

HaberlerKonu:BAŞKAN TOKAT YATAĞAN'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Yatağan CHP İlçe Başkanlığı ve Maden-İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şube Başkanlıklarını ziyaret etti.

Konu:İYİ PARTİYE ZİYARET

İYİ Parti’de delege seçimleri yapıldı

Konu:GÜRER DEMİRCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Konu:Milas Belediyespor Satranç Şampiyonası için Antalya'ya gidiyor

Konu:EĞİTİM-SEN ESKİ YÖNETİMİNDEN BAŞKAN TOKAT’A VEDA ZİYARETİ

Eğitim-Sen Milas Şubesi eski yöneticileri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret ederek verdiği destek için teşekkür ettiler.
...Konu:MİLAS BELEDİYESİ YANGIN MAĞDURU AİLEYE YARDIM ELİ UZATTI

 Milas’a bağlı Menteş Mahallesi’nde meydana gelen yangında evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milas Belediye Ba...Konu:2020 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KOMİSYON RAPORLARI

Milas Belediyesi 2020 yılı Ocak ayı Meclis toplantısında görüşülen ve komisyonlara havale edilen konularla ilgili komisyon raporları ektedir.

Konu:MİLAS'IN KEDİLERİ "EV"LENDİ

Konu:Arı ve Bal Çalıştayı düzenlendi.

Konu:ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ BAŞKAN TOKAT’TAN

Konu:“10. TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI BAŞLIYOR”

Konu:ÇALIŞAN GAZETECİLERE ZİYARET

Konu:10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 10 Ocak  Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Konu:SINAVDA BAŞARI SİZDEN,ÇORBALAR BİZDEN

Konu:KESK’TEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET1234567891011121314151617