» Habeler  » Haberler
Kan

  

OCAK 2020 MECLİS TOPLANTISI
 
Milas Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını 6 Ocak Pazartesi günü saat 14.00´de Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirecek. https://www.facebook.com/milas.belediyesi/ sayfası üzerinden "Canlı" yayınlanacak meclis toplantısında 18 ana gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.
 
 
2020 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ :
 
1- Açılış ve yoklama
 
2- Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi,
 
3- Meclis Tatil Ayının görüşülmesi
 
4- Belediyemiz Labranda Su İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde; Combatik Sistem Pet Şişirme, Dolum, kapatma, etiketleme, paketleme, streçleme makinesi kurulumunda, bardak su üretim makinesi kurulumu, kompresör ve boru hattı yenilemede kullanılmak üzere 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi gereğince 12.250.000,00 TL (Onikimilyonikiyüzellibinlira) kredi kullanılması ve kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
5- Belediye Zabıta Personelinin 2020 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi,
 
6- 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin görüşülmesi,
 
7- 5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye seçilmesinin görüşülmesi, (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
8- Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (Yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Meclis Üyesinin seçilmesi talebinin görüşülmesi, (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
 
9- Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğünün; İlçemiz Kıyıkışlacık, Karacahisar, Bağdamları, Dibekdere, Karakuyu, Çamköy, Ulaş, Çamovalı, Bozalan ve Kuzyaka Mahallelerinde 5831 sayılı Yasanın 9 ncu maddesi ile 3402 sayılı Yasaya eklenen geçici 8 nci maddesine göre tespit dışı kalan yerlerin kadastro çalışmalarının yapılacağından kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her bir mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
10- Mehmet Ali AYDINLI’nın İlçemiz Bafa Mahallesi Nergis Sokak 521 parselde kayıtlı 588m2 avlulu kargir evinin yolu olmadığından imar planına istinaden evine yol açılması talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
11- Emine TÜRK Vekili Tevfik DEMİR’in; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Burgaz Mahallesi 76 Ada 4 parselde bulunan 8,79 m2 büyüklüğünde arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
12- Birsel KARAKAYA’nın, Mülkiyetinin 1/224 hisse paylı 1,00 m2 lik hissesi Belediyemize ait olan İlçemiz Selimiye Mahallesi 4075 parsel numarasında kayıtlı bulunan 224,00m2 büyüklüğündeki taşınmazın belediyemize ait olan 1,00 m2 lik kısmını diğer hissedar olarak satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
13- Hüseyin KASAP’ın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 389 Ada 12 parselde kayıtlı taşınmazının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yol kullanımında kaldığından parselinin kamulaştırılması veya parseline eşdeğer parsel verilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
14- Tedaş Menderes Bölge Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 206 Ada 2 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazı, trafo yeri olarak kullanılmak üzere Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 30.05.2019 tarih 8648-18 sayılı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30 ncu maddesi gereğince belirlenen kıymet takdir bedeli üzerinden 5393 sayılı Yasanın 75/d maddesince devir edilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
15- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 612 ada 14 parselde kayıtlı taşınmazın 2981 sayılı Yasa kapsamından satış işlemi yapılması için 2018/74 sayılı Meclis kararı alınmış ancak ilgili Meclis kararı ekinde yer alan listenin 33 ncü sırasında yer alan kullanıcı ismi Mehmet Halil KARABULUT olması gerekirken sehven Haluk KARABULUT olarak yazılmış olup bu yanlışlığın düzeltilmesi talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
16- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Dolu-Boş kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu/boş kadro derece değişikliklerinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)
 
17- Özay KORKMAZ’ın; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Ekmekçi Sokak No:18/B adresindeki taşınmazın içkili yerler bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan İçkili Yerler Belirleme Komisyonun Raporunun görüşülmesi, (Zabıta Müdürlüğü)
 
18- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
 
1- Milas Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağının görüşülmesi,
2- Muğla Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının; Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/10/2019 tarih E.855942 sayılı yazısı ile, İlçemiz Selimiye, Baharlı ve Ören Mahallesinde kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,
3- Hasan KOÇYİĞİT’in; İlçemiz Ören Mahallesi 320 Ada 4 parselde kayıtlı arsa vasıflı 56,50m2 büyüklüğündeki taşınmazının imar yolu içinde kaldığından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,
4- Cansın TURHAL’ın; İmar Planında 2.konut alanında kalan İlçemiz Boğaziçi Mahallesi 5273 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre eczane yapılması talebinin görüşülmesi,
5- Durmaz Yapı Mimarlık Ltd.Şti.’nin; İlçemiz Selimiye Mahallesi 120 Ada 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapılması ile ilgili doğacak olan otopark ihtiyacının otopark harcı ödemesi yapılarak karşılanabileceğine dair talebinin görüşülmesi
6- Ümit BÜTÜN’ün, İlçemiz Güllük Mahallesi 304 Ada 10 parsel numarasında kayıtlı toplam 552,91m2 yüzölçümlü taşınmazında Taşınmazın su basman kotunun yol kotunda verilebileceğine dair plan hükmü eklenmesi ve yapılaşmanın yol kotundan verilmesi talebinin görüşülmesi,Haber Tarihi: 03.01.2020

HaberlerKonu:MART 2020 MECLİS TOPLANTISI

                                                  &n...Konu:MARMARİS İLÇE ÖRGÜTÜNDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:MİLAS’LI KÜÇÜN DANSÇI TÜRKİYE’Yİ MEKADONYA’DA TEMSİL EDECEK.

Konu:MİŞTİ SEYİRCİYLE BULUŞTU

Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) seyirciyle buluştu.

Konu:KIRSAL MAHALLELERE ZİYARET SÜRÜYOR

BAŞKAN TOKAT MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Konu:Tebligatı Yapılamayan Metruk Yapılar

Burgaz Mah. 61 ada 8 parsel

Konu:VERGİ DAİRESİNDEN BAŞKANA ZİYARET

Konu:FATİH PORTAKAL MİLAS’TA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Konu:İASOS KAZI BAŞKANINDAN BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜLERGİL’E ZİYARET

 İasos kazı başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prf. Dr.Asuman Baldıran

Konu:BAHARLI HALKI ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Gezgin ; Baharlı halkı adına Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum.

Konu:BAŞKAN TOKAT'TAN HALK SÜT MÜJDESİ

-Başkan Tokat’tan halk süt müjdesi
-Başkan Tokat: “Halk süt için Milas Süt Birliği ile çalışacağız”


Konu:KENT KONSEYİ BAŞKANLARINDAN ZİYARET

Marmaris,Fethiye ve Milas Kent Konseyi Başkanları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:KADIN KOLLARINDAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Kadın kolları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

Konu:BAHARLI MAHALLESİNE 6 BİN METREKARE KİLİT PARKE DÖŞENDİ

Konu:ADD VE EĞİTİM SEN ZİYARETİ1234567891011121314151617