» Habeler  » Haberler
Kan

  

İHALE İLANI
 
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANIDIR.
 
Toplama ve değerlendirme hakkı Milas Belediyesine ait olan Milas Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde meydana gelen  ambalaj atıklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve geri kazanımı hakkı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince  açık ihale usulü ile 3 yıl süre ile  kiraya verilecektir.
İhalesi 27/02/2020 Perşembe Günü saat 13:30’da Milas Belediyesi Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde (Temizlik İşleri Müdürlüğü Hacıapti Mahallesi Labranda Bulvarı No:26 adresindedir.) görülebilir ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İşin Muhammen Bedeli 3 (üç) yıllık 54.000,00 TL olup, geçici teminatı 1.620,00 TL’dir. 
İhaleye katılabilmek için
1-Kanuni ikametgah sahibi olmak.
2-  Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.Telefon numarası ile varsa faks numarasının ve elektronik tebligatının bildirilmesi.
3-  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermek.
a) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış  Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair 
belge
b) Gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi odasına yada ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
4- İmza Sirkülerinin Verilmesi : 
a) Gerçek kişi olması halinde Noter Tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
c) Ortak girişim olması halinde  ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel 
kişilerin her birinin ayrı ayrı 3. maddede belirtilen belgeler ile pilot ortağın imza sirküsü  
5-  Vekalet ile iştirak edeceklerde Noter tasdikli vekaletnamenin sunulması.
6-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklarda şirketi temsile yetkili olduklarına dair Noter tasdikli imza sirküleri veya Noter tasdikli yetki belgesi
7- Ortak girişim halinde  Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (örneği idari  şartname ekinde  mevcuttur)
8-İsteklilerin  ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince bu işi yapmaya yetkili olduklarını gösteren ve Çevre ve Şehircilik  Bakanlığından alınmış olan Muğla İli sınırları içerisinde yer alan toplama ayırma tesisi için Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya  Geçici Faaliyet Belgesini sunması.
9- Araçlar ile ilgili belgeler : 
İstekliler en az 3 (üç) adet sıkıştırmalı (en az 4 - 5 m3 kapasiteli), 1 adet kancalı araç  olmak üzere toplam 13 (onüç) adet ambalaj atığı toplama aracını bulunduracağına dair taahhütname (Örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
10-Personel ile ilgili belgeler:
İstekliler en az 1 adet Çevre Mühendisi (Proje sorumlusu olarak) ve Nisan-Ekim ayları arası (7 ay) en az 28 adet personel ve Kasım-Mart ayları arası (5 ay) en az 20 adet personeli toplama, taşıma, geri kazanım işinde çalıştıracağına dair taahhütname (örneği teknik şartname ekinde mevcuttur) sunacaktır.
11- Geçici Teminat mektubu yada makbuzu
12-Milas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Milas Belediyesine borcu olmadığına dair belge 
13- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan kesinleşmiş Sosyal  Güvenlik Primi borcu olmadığına dair belge 
14- Gelir İdaresi Başkanlığından  ( Vergi dairesi Müdürlüklerinden ) alınmış bulunan kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge 
15-İhaleye katılacak kişinin (gerçek kişinin kendisinin,  şirket adına ihaleye iştirak edecek kişinin yada  ortak girişim adına ihaleye iştirak edecek kişinin ) nüfus cüzdan fotokopisi
Sunulması zorunludur.
Belgeler şartnameye uygun olarak düzenlenecektir.  
Belgeler 26/02/2020 günü mesai bitimine kadar teslim tutanağı karşılığında Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Mektup ile yapılan başvurularda mektupların en geç bu tarihte Belediyemize ulaşması gerekmektedir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlanen duyurulur. 
 
 
 
 
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
 
 Haber Tarihi: 12.02.2020

HaberlerKonu:Vergi Ödemeleri

e-Belediye ile Ödem...Konu:BAŞKAN TOKAT ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan Tokat şehit ailelerini ziyaret etti

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Konu:HER MEZARA BİR KARANFİL

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mezarlık ziyareti yapamayan vatandaşlar adına Milas Şehir Mezarlığı’nı z...Konu:BAŞKAN TOKAT ŞEHİT MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Milas Asri Mezarlığında yatan şehit asker ve polislerin mezarlarını ziyaret etti.

Konu:CENAZEYE BAŞKAN TOKAT SAHİP ÇIKTI

Konu:BELEDİYEDEN LOKUM İKRAMI

Milas Belediyesi tarafından yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara mezarlıkta lokum,maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.

Yarın başlanacak( 23 Mayıs Cumartesi) sokağa &cce...Konu:YILGÖR KADIK ANISINA RESİM YARIŞMASI

YILGÖR KADIK ANISINA RESİM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Konu:KOCAKIŞLA MEVKİİNDE YOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

 Güllük mahallesi Kocakışla mevkiinde uzun yıllardır süren yol sorunu çözüldü.Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü...Konu:19 MAYIS KUTLAMA MESAJI

Milas Belediye Baskanı Muhammet Tokat, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını dolayısıyla mesaj yayınladı..
 

Konu:BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANDI

Konu:ÇOCUKLARA NUTUK HEDİYE EDİLİYOR

Milas  Belediyesi’nden çocuklara Nutuk hediyesi

Konu:BAŞKAN TOKAT ECZACILAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Başkan Tokat 14 Mayıs Eczacılık Günü´nü kutladı.

Konu:BAŞKAN TOKAT ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI

www.youtube.com/watchKoronovirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı...Konu:MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Milas Belediyesi meclisi 15 Mayıs Cuma günü...Konu:SEMT PAZARLARI AYNI GÜN VE YERLERİNCE KURULACAK

Semt pazarları aynı gün ve yerlerinde kurulacak


1234567891011121314151617