Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı

Muhammet TOKAT

Belediyemiz, 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile 2014 yılında büyükşehir ilçe belediyesi statüsü kazanmıştır. Bu yasayla belediyemiz tarafından yürütülmekte olan su, kanalizasyon, itfaiye, otogar, otopark, mezbaha hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesine geçmiştir. Bu gelir getirici hizmetlerin büyükşehir belediyesine geçmesinden dolayı, gelirlerimizde ciddi azalma olmuştur. Ayrıca, 6360 sayılı Kanun’dan önce 13 mahallemiz mevcut iken, Kanun’dan sonra mahalle sayısı 132 çıkarak, hizmet götüreceğimiz coğrafi ve beşeri alan da genişlemiş olup, vergi tahsil ettiğimiz bazı mahallelerimiz vergi muafiyetine uğramıştır.