» Municipality  » Municipality Council
Municipality CouncilMuhammet TOKAT
Belediye Başkanı
Mustafa ÖZGÜLERGİL
Encümen Üyesi
Ali Rıza ÖNER
Encümen Üyesi
Ali KURT
Encümen Üyesi
Zeki ÇETİNKAYA
Yazı İşleri Md.V.
TUNCAY KARACA
Mali Hizmetler Md.
Yücel BEDEL
Emlak ve İstimlak Md.V.