» Municipality  » İhaleler
4 Adet Tüp Deposu ve 2 Adet Atm Yeri Kiralanması

İhale Yeri:

Sonuçlanmışİhale Tarihi : 2014-05-20 - 2014-06-26
 MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
Belediyemize ait İlçemiz Hacıapti Mahallesi Sarıçay mevkiinde bulunan 1-2-9-10 nolu boş olan 4 adet tüp depolarının 1 yıl süre ile kiraya verilme işi (1 adet tüp deposunun muhammen bedel 2.500,00 TL olup; geçici teminatı 75,00 TL’dir)
 
Belediyemize ait Selimiye’de bulunan Yeni Mahalle Park Caddesi Atatürk Parkı bahçeiçi TEB ATM yanına ATM (Bankamatik) koymak için ATM yerinin 1 yıl süre ile kiraya verilme işi (muhammen bedel 5.000,00 TL olup, geçici teminatı 150,00 TL’dir)
 
Belediyemize ait Ören de bulunan Orta Mahalle İskele Caddesi No:11 Belediye binası önü Garanti Bankası ATM yanına ATM (Bankamatik) koymak için ATM yerinin 1 yıl süre ile kiraya verilme işi (muhammen bedel 5.000,00 TL olup, geçici teminatı 150,00 TL’dir)
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile 26.06.2014 Perşembe günü saat:16.00’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
İhale bedelleri özel şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.
Şartnameleri mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panosunda görülebilir.
 
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
1- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
2- Geçici teminatı ve özel teminatı yatırmış olmaları
3- Vekâletten iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletnameyi sunmaları.
4- İhaleye iştirak eden tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yıl içerisinde sicile kayıtlı olduğuna dair  (İdare Merkezlerinin bulunduğu Ticaret Mahkemesi ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan) belge ve tüzel kişilik adına ihaleye girecek ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ve noterce düzenlenmiş imza sirkülerini sunacaktır.
5- Kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir.
6-  Belgeler şartnameye uygun olarak düzenlenecektir.  
Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.
20.05.2014


İhalelerİhale Adı İhale Eklenme Tarihi İhale Durumu
Zeytinlik Satış İhalesi 26.06.2015 11:28 Devam Ediyor
YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR 05.01.2015 13:19 Sonuçlanmış
ELDEN ELE PROJESİNDE YAPILAN YARDIMLARIN TOPLANMASI VE DAĞITILMASI, ACEZE TESPİTLERİNİN YAPILMASI VE DAĞITILMASI 05.01.2015 13:18 Sonuçlanmış
PARK, ÇOCUK BAHÇESİ VE YEŞİL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE YENİLENMESİ 05.01.2015 13:18 Sonuçlanmış
PERSONEL HİZMETİ ALIMI 05.01.2015 13:16 Sonuçlanmış
KENTSEL DONATI ELEMANLARI ALIMI 05.01.2015 13:15 Sonuçlanmış
Petsu ve Damacana Üretim İstifleme ve İstiften Yükleme İşlerinin Yaptırılması 05.01.2015 13:10 Sonuçlanmış
4 Adet Tüp Deposu ve 2 Adet Atm Yeri Kiralanması 05.01.2015 13:08 Sonuçlanmış


1