Belediye Encümeni

Belediye BaşkanıFevzi TOPUZ
Yazı İşleri MüdürüNalan MORALI
Mali Hizmetler MüdürüTuncay KARACA
Fen İşleri MüdürüOkan KOBAN