ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)   Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,

b) Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek; Başkanlığa sunmak,

c)  Belediyeyi ve belediye faaliyetlerini tanıtıcı rehberleri hazırlamak,

d)Belediye çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalar hakkında basına gerekli bilgiyi vermek,

e) Basında belediye ve belediye faaliyetleri ile ilgili olarak çıkan haberleri takip etmek, bunların doğruluğunu araştırmak ve bu haberlerden  başkanlığın haberdar olmasını sağlamak,

f) Basın özetlerinin ilgili birimlere ve makamlara duyurulmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

g) Başkanın basın toplantılarını organize etmek,

h) Başkanlık Makamı tarafında yapılan temsil, karşılama ve ağırlama iş ve işlemlerini organize etmek, yerine getirmek, gerekli harcamaları yapmak,

i)   Sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlamak,

j)  Hukuk İşleri Müdürlüğü ile istişare içinde; yazılı, görsel basın veya sosyal medyada çıkan Belediye (Birimler dahil) hakkındaki haberlerle ilgili tekzipler hazırlamak, göndermek, adli mercilere intikal etmesi gerekenler hakkında gerekenleri yapmak,

k) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve CİMER’den Kurumumuza gelen dilekçe ve başvurular ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, cevaplarını vermek,

l)   Belediye gazetesini çıkarılması ile ilgili iş ve işlemler,

m)Belediye Meclis toplantılarını görüntü ve ses olarak kayıt altına almak, saklamak ve bunların bir nüshasını Meclis Kararları ve Tutanaklarının yazımı için Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek,

n) Belediye Başkanının ve Belediye Meclis Üyelerinin yurt dışı gezi, inceleme, toplantı, vb. seyahatleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o)   Kardeş şehir ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

p) (Ek : 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemizin faaliyet ve çalışmalarını halkımıza duyurmak amacıyla sosyal medya içeriklerini hazırlamak ve sosyal medya kanallarında paylaşmak,