YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Meclis ve Encümen kararlarının tutanaklarını tutmak,

b)             Meclis ve Encümen kararlarının yazılmasında sekretarya görevi yapmak ve alınan kararları ilgililere ulaştırmak,

c)             Belediyemize dışarıdan gelen tüm yazışmaları kayıt altına almak ve ilgili Birime göndermek,

d)            Birimler tarafından Belediye dışına yapılmış yazışmaları kayıt altına almak,

e)             Birden fazla Müdürlüğü ve Birimi ilgilendiren yazıların cevaplarının koordinasyonunu yapmak, ilgili Müdürlüklerden gelen cevaplar doğrultusunda cevaplarını vermek,

f)              Seçilmişlerle ilgili (Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyesi) iş ve işlemleri (mal beyanı, vb.) yapmak, gelen yazıların cevaplarını vermek,

g)             Başkanlık Makamınca oluşturulması gereken Komisyonların oluşturulması.