ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Zabıta Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde huzur, esenlik, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli önlemleri almak ve bunların takibini yapmak,

b)             Ulusal Bayram, kurtuluş ve anma günleri vb. günlerde yapılacak törenlerin gereklerini yapmak,

c)             Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendisine verilen görevler konusunda gerekli denetimleri yapmak, mevzuata uymayanları uyarmak, tespit edilen aksaklıklar konusunda gerekli işlemleri yapmak,

d)            Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,

e)             3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanununa göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f)              İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizin iznine bağlı olarak açılacak olan işyerlerine, işyeri açma ve çalışma, içkili yer bölgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve belgeleri düzenlemek,

g)             Mevzuata uygun çalışmayan işletmelerin ruhsat iptalleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h)             Belediye Başkanı ve Belediye Encümenince verilen diğer görevleri yapmak.