İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyemizin tüm Müdürlüklerinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

b)             Belediye personeli için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

c)             Birimlerde çalışan tüm personele eğitim programı kapsamında eğitim düzenlemek,

d)             Personelin özlük dosyalarını tutmak ve sosyal hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e)             Atama, emeklilik, iş akdi feshi, memuriyete son verme, istifa, görev değişikliği vb. iş ve işlemlerini yapmak,

f)              Ödül ve disiplin işlerini yürütmek.