FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyeye ait tüm binaların bakım ve onarımı ile inşaatını yapmak,

b)             Belediye sınırları içerisinde yapılacak yol, kaldırım, inşaat vb. işleri yapmak, 

c)             Belediye sınırları içerisinde ihale yolu ile yapılacak yapım işleri yapmak,

d)            Belediye sınırları içerisinde elektrikle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e)             Hizmet binalarının, parkların vb. aydınlatma işlerini yürütmek,

f)              Belediye hizmet binalarında bulunan telefon santralinin bakım ve onarımını yapmak,

g)             Belediyemizce yapılacak inşaatların projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bu inşaatlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h)             Belediyemizce bakım ve onarımı yapılması gereken tüm binaların bakım ve onarımını yapmak,

i)               İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan ve imar planında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin amacına uygun kullanıma hazır hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

j)               Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların yeşil alan, park, çocuk oyun alanı vb. ihtiyaçlarını gidermek,

k)             İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan yeşil alanların planlamasını yapmak,

l)               Yeşil alanların ve buralarda bulunan malzemelerin bakım, onarım, tamirat vb. iş ve işlemlerini yapmak,

m)           Belediye Başkanının sözlü veya yazılı talimatı doğrultusunda; Belediyemizce, yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ait konut vb. yapıların bakım, onarım, tamirat vb. iş ve işlemlerini yapmak

n)             Belediye Başkanının sözlü veya yazılı talimatı doğrultusunda; Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bina, konut vb. yapıların bakım, onarım, tamirat vb. iş ve işlemlerini yapmak

o)             Belediye Başkanı ve Belediye Encümenince verilen diğer görevleri yapmak,

p)            (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemizin ihtiyacına göre iş makinesi, kamyon, vb. makinelerin kiralanması veya satın alınması iş ve işlemlerini yapmak,

q)            (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yıkım kararlarını gerçekleştirmek.