KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)       Aile, çocuk ve bireylerin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, refahının arttırılmasına yönelik faaliyetlerini yürütmek,

b)      İlçede yaşayan aile, çocuk ve bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmaları gerçekleştirmek, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle güçlendirmek.

c)       Kadınlarının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

d)      Aile, çocuk ve bireylere yönelik olarak eğitsel faaliyetler, projeler, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e)       18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barınma ihtiyacı duyan kadınların, çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri açmak ve hizmet verilmesini sağlamak.

f)       Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak.

g)      Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, alkol ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların aile hayatına etkileri, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları vb. konularında eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

h)      Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak.

ı)       Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilerle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.