İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyemize ait buz üretim tesislerinde yasal mevzuatlar çerçevesinde üretim yapmak ve bunları pazarlamak,

b)             İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın gerekli prosedürler çerçevesinde soğuk hava deposundan faydalanmasını sağlamak,

c)             Labranda menba suyu tesislerimizde üretilen suyun şişeleme, depolama, pazarlama vb. iş ve işlemlerini yürütmek,satılan malların bedellerinin tahsil ve takibini yaptırmak,

d)             Belediyemizce işletilmesine karar verilen işletmeleri işletmek ve işlettirmek

e)             Bayilik verilmesi iş ve işlemleri Belediye Encümen Kararına müteakiben yapılır. Bayilerin bölge sınırları Belediye Encümenince belirlenir. Bayiler ile imzalanacak sözleşmeler tip sözleşme olarak Belediye Encümenince belirlenir.

f)              Belediye Encümen kararı ile verilen ve Müdürlükçe üretilen her türlü ürünün bayilik iş ve işlemlerini yapmak.