TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin çöplerini toplamak, çöp döküm mahalline nakletmek,

b)             Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların toplanmasının denetimini yapmak,

c)             Çevre Kanununa göre toplanması gereken atıkların (elektronik, madeni yağ, ömrünü tamamlamış lastik vb.) toplatılması konusunda gerekli iş ve işlemleri ile denetimlerini yapmak,

d)             Çöp bidonlarının ve konteynırların yerinin belirlenmesi, bakım ve onarımının yapılması iş ve işlemlerini yürütmek,

e)             Çevre ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler,

f)              Belediye Başkanı ve Belediye Encümenince verilen diğer görevleri yapmak,

g)             (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, alınan yetki devri gereğince yetkili personeller ile birlikte gürültü şikayetleri ve canlı müzik izin taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak ile ilgili iş ve işlemler.