TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Yerli tohum çalışması yapmak,

b)             Kooperatif, Birlik vb. Kurum  ve Kuruluşlarla ile mahalle muhtarlıkları ile işbirliği yapmak, üreticilere gerekli desteği sağlamak,

c)             Belediye ve bağlı mahallelerinde tarım ile ilgili üretimde bulunan üreticilere tarımsal her türlü desteği (fidan, fide, üretim, alım, dağıtım, satış, eğitim, seminer, vb.) vermek,

d)             Belediye ve bağlı mahallelerinde hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan, ipek böceği, arıcılık vb.) ile ilgili üretimde bulunan üretici ve kooperatiflere her türlü desteği (yem bitkisi, hayvan dağıtımı vb.) vermek,

e)             Belediye ve bağlı mahallerinde hayvancılığı desteklemek için Belediyemize ait olan ve Müdürlüğümüze tahsis edilen arazilerde üreticiyi desteklemek için ekim yapmak ve elde edilen ürünleri üreticilere dağıtmak,

f)              Belediye ve bağlı mahallelerinde halıcılık ile ilgili üretimde bulunan üretici ve kooperatiflere her türlü malzeme ve desteği vermek,

g)             Diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından tarımsal konularda düzenlenen seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetlere gerekli desteği sağlamak 

h)             Alım garantili üretim yapılmasını sağlamak,

i)               Belediyemize ait tarımsal faaliyette kullanılabilecek taşınmazları, bu amaç ile kullanmak, üretimde bulunmak veya yarıcılık şeklinde ilçemizde tarım faaliyetinde bulunan üreticiler (gerçek kişi ve kooperatif) ile üretim yapmak, üretilen mahsulleri kurulan kooperatifler ortaklığı ile veya direk değerlendirmek, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak,

j)               Üretici kooperatiflerine ve yerli tohum yetiştiriciliği yapan üreticilere (kooperatif ve gerçek kişi) ürünlerini satmaları için üretici pazarı kurmak,

k)             Kırsal kalkınma modellerinden biri olan kırsal turizm konusunda gerekli eğitim ve çalışmaları yapmak.