SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             İlçe sınırlarımızda ikamet etme kaydıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza, eşit ve objektif olarak sosyal yardımlarda bulunmak,

b)             Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

c)             İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilerin tespitinin yapılması ve Müdürlüğe ait Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her türlü ihtiyacının giderilmesi.