DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen usul ve esaslar dahilinde Müdürlüklerin ihtiyaç duydukları malzeme alımı, hizmet alımı, araç alımı, araç kiralama vb. işler için açacakları ihalelerin iş ve işlemlerini yürütmek,

b)             Belediyemize ait bütün taşınırların her türlü muayene, kabul, giriş, çıkış, kayıttan düşme vb. iş ve işlemlerini yapmak,

c)             Belediye ve Müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye, temizlik vb. her türlü ihtiyaç malzemesi ile bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb. malzemeleri satın almak üzere yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,

d)             Müdürlüklerin ihtiyaçları olan iş elbisesi, yoğurt yardımı, mezar tahtası, kereste vb. malzemelerin alımı ile ilgili iş ve işlemler,

e)             Belediye hizmet alanlarına ait elektrik ve su giderleri, cenaze ve sosyal etkinliklerde kullanılan çay, şeker, kahve vb. ihtiyaç malzemeleri, cenaze ve düğünlere gönderilen canlı çiçek ve çelenk gibi giderler ile ilgili iş ve işlemler,

f)              (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemizin tüm Müdürlüklerini ilgilendiren tüketim ve dayanıklı mal ve malzeme alımlarından ortak alımlara giren malzemeler ile Belediyemizin ortak giderleri olan demirbaş malzeme (klima, masa, sandalye, koltuk, hırdavat malzemeleri, askılı çöp kovası, ıslak mendil, plastic bardak, tabak, yol dubası, vb.) alım, bakım ve onarımlarının yaptırılması iş ve işlemleri,

g)             (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ortak ihtiyaçları olan kartuş, toner, boya, nalburiye, sıhhi tesisat malzemeleri, vb. alım ve teminlerinin yapılması iş ve işlemleri,