KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyemizin düzenlediği veya katkı verdiği kültür, sanat, eğitim vb. etkinlikleri yapmak,

b)      Belediyemize ait evlendirme, toplantı, konferans vb. salonlar ile kütüphaneler, kreş, misafirhane vb. yerlerin iş ve işlemlerini yürütmek,

c)     Belediyemiz tarafından yapılan yol, park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini düzenlemek, resmi törenlerde gerekli hazırlıkları yapmak,

d)            Belediyemiz sınırları içerisinde her yaştaki gruplara hitaben gerekli olan farklı dallarda (resim, müzik, yabancı dil, el sanatları vb.) kurslar açmak,

e)             Ulusal veya Uluslararası düzeyde ödüllü yarışmalar, festivaller ve fuarlar düzenlemek ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemler,

f)              Kitap, dergi vb. basım işlerinin yapılması ve dağıtılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,