MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediyemize ait araçların her türlü arıza, bakım, tamirat, boya, vize, sigorta vb. işlemlerini yapmak,

b)             Belediyemize ait Birimlerin günlük veya saatlik araç ihtiyaçlarını karşılamak,

c)             Müdürlüklerin yıllık araç ihtiyacına göre araç kiralama veya satın alma işlemlerini yapmak,

d)             Belediyemiz envanterinde bulunan makine, araç ve teçhizatların; lastik, yağ, akaryakıt, vb. ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli alımları yapmak,

e)             Belediye hizmet araçlarının ihtiyacı için İlçe merkezinde ve Mahallelerde bulunan akaryakıt istasyonlarının işletilmesini sağlamak,

f)              Belediyemiz Müdürlüklerinden ve Muhtarlıklardan gelen istek ve talepler doğrultusunda kaynak ve imalat işlerinin yapılması,

g)             Belediyemiz sorumluluk alanında faaliyet gösteren teknelerin ruhsat, denetim ve bağlama kütüğü ile ilgili gerekli kayıtlarının tutulmasını ve yasal işlemlerini yapmak,

h)             Belediyemiz adına Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i)               Belediyemize bağışlanan araçlarla ilgili trafik tescil dahil her türlü iş ve işlemleri yapmak,

j)               (Ek: 06.12.2021 tarih ve 2021/308 sayılı Belediye Meclis kararı) Belediyemiz envanterinde bulunan hizmet araçları ile Belediye Meclis kararı üzerine okul, resmi kurum, oda vb. Kurum ve Kuruluşların düzenlemiş olduğu etkinliklere talepleri doğrultusunda ulaşım desteği sağlamak. Spor kulubü, dernek vb. kuruluşlara ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75'nci maddesi hükümleri doğrultusunda ulaşım desteği sağlamak.