TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

                    

a)             Başkanlık Makamının talimatı üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmaları yapmak,

b)           Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin raporlarını ilgili Müdürlüklere iletmek,

c)             Bu raporların gereğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bu konularda gerekli iç ve dış yazışmaları yapmak,