SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

22.11.2022


Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)             Belediye personelinin sağlık sorunlarını gidermek, gerekli teşhis ve ayakta tedavilerini yapmak,

b)             Belediye sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin mevzuat çerçevesinde her türlü sağlık ihtiyacını gidermek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve hizmetleri planlamak, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmak,

c)              Halk sağlığını geliştirmek ve korumak amacıyla projeler geliştirmek,

d)             Engelli vatandaşlarımızın refahını sağlamak amacıyla projeler geliştirmek,

e)             Anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla projeler geliştirmek,

f)              Hasta ve engelli nakillerinde hasta nakil ve engelli araçlarını yönlendirmek,

İlçe sınırları içerisinde cenaze ve defin işlerini yürütme, İlçemizde meydana gelen ölümlerde defin ruhsatlarını düzenleme, ölümlerin bildirimleri ile ilgili iş ve işlemler