2015 NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ :

09.04.2015


 MECLİS GÜNDEMİ          :1-      Açılış ve yoklama 2-      06/02/2015 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz ve Milas Folklör Derneği işbirliği ile 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak Çanakkale Şehitliği ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Selanik’te doğduğu evin ziyaret edilmesi ile ilgili meclis kararı alınmış idi ancak; Hizmet damgalı pasaport işlemleri için ziyarete katılacakların isimlerinin belirlenmesi ile ilgili meclis kararı alınmasının görüşülmesi;

3-      1 yıl süre ile görev yapacak olan Encümen Üye seçiminin yapılması,
4-      1 yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonu Üye seçiminin yapılması,
5-      1 yıl süre ile görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçiminin yapılması,
6-      Temizlik İşleri Müdürlüğünün 19/03/2015 tarih ve 109 sayılı yazısı ile; 01/01/2016-31/08/2019 tarihlerini kapsayacak şekilde Temizlik Hizmet Alımı İhalesinin (250 personel) yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,
7-      2014 mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
8-      2014 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunarak Meclise Bilgi verilmesinin görüşülmesi,
9-      Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 12/03/2015 tarih ve 564 sayılı yazısı ile, 10/07/2014 tarihi itibariyle kesin kabulü yapılarak yapımı tamamlanan ve hazır hale gelen Çöllüoğlu Hanı ile ilgili ne şekilde tasarruf edileceği konusunun görüşülmesi,
10-  Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 593 sayılı yazısı ile,6360 Sayılı Yasa ile kapatılan Mülga Meşelik Köyü Tüzel Kişiliğine aitken 27/01/2015 tarihinde Belediyemize devir olunan 59 adet arsanın 3367 Sayılı Yasa Kapsamına alınmış olup, 5393 Sayılı Yasanın 69 ncu maddesi hükümlerine göre satım veya tahsis işlemlerinin yapılması ile ilgili konusunun görüşülmesi,
11-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 17/03/2015 tarih ve 600 sayılı yazısı ile; Mehmet YILDIZ isimli vatandaşın 03/03/2015 tarih ve 5514 kayıt sayılı  dilekçesi ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 260 ada 391 parselide kayıtlı taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi;
12-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 17/03/2015 tarih ve 599 sayılı yazısı il; Kültür Ve Turizm Bakanlığının (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı) 16/02/2015 tarih ve 30906 sayılı yazısında İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde  1. Derece Sit alanında yer alan mülkiyetin belediyemize ait olan 396 ada 3 nolu taşınmazın Milas Yeni Arkeoloji Müzesi Proje Yapımı ile Gümüşkesen Anıtı Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Bakanlığa tahsis talebinin görüşülmesi,
13-  Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 598 sayılı yazısı ile; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Gökliman Mevkiinde bulunan Tepeköy Tatil Sitesi Yönetiminin  dilekçesinde sahil ile site merkezinin birbirine uzak olması nedeniyle dilekçe ekindeki krokide işaretli olan bir yerde büfe kurma talebinin görüşülmesi,
14-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 595 sayılı yazısı ile; Lalekent Sitesi adına  Yönetim Kurulu Başkanı Engin ÜNLER’in dilekçesi ile İlçemiz Bozbük Mahallesi 107/28 nolu parsel kenarında bulunan park alanının tamamının yada bir kısmının kamu yararı gözetilerek site sakinlerinin ve civarda oturan kişilerin şezlong ve şemsiye konularak kullanılması amacıyla sitemiz yönetimine kiraya verilmesi talebinin müzakeresi,
15-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 594 sayılı yazısı ile; Özgür Sahil Sitesi Kat Malikleri Kurulu adına Hasan Arif BENLİGİL’in dilekçesinde İlçemiz Dörttepe Mahallesinde bulunan Özgür Sahil Sitesi içerisindeki çay bahçesi içine site üyelerinin ihtiyacını karşılamak üzere dilekçe ekindeki krokide belirtilen yere büfe kurma talebinin görüşülmesi,
16-  Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 596 sayılı yazısı ile; Belediye Meclisinin 06/02/2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile Büfe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde bulunan T.H.S.S. Aydın ve Çevresi Mavitur Kon.Yap.Kop park alanı içerisinde büfe kiralama talebi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,
17-  Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 16/03/2015 tarih ve 597 sayılı yazısı ile; Belediye Meclisinin 06/02/2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile Büfe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkiinde bulunan T.H.S.S. Aydın ve Çevresi Mavitur Kon.Yap.Kop dilekçesinde,  6315 parsel bitişiğinde belediyemize ait alanın içine büfe yapılması ve kiralanması talebi ile ilgili Büfe Komisyon Raporunun görüşülmesi,
18-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 18/03/2015 tarih ve 610 sayılı yazısı ile; Mülga Ören Belediyesinden Belediyemize devir olunan 4515 parsel ile ilgili Mülga Ören Belediyesi tarafından 06/06/2013 tarih ve 42 sayılı meclis kararı ile satışına karar verilen ve 06/11/2013 tarih ve 168 sayılı encümen kararı ile Şükrüay UĞURLU’ya satılmış olup Mülga Ören Belediyesi tarafından tapu devir işlemleri yapılmamış olup  tapu devir işlemleri yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,
19-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 825 sayılı yazısı ile; Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 57848 sayılı yazısında İlçemiz Danişment, Selimiye, Burgaz Mahalleleri sınırları içerisinde Karayolları Kamulaştırma sahası içerisinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanununun 30 ncu maddesince idaremize, belirlenen Kıymet Taktir bedelleri üzerinden 5393 Sayılı Yasanın 75/d bendi gereği devir edilmesinin görüşülmesi,
20-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2015 tarih ve 894 sayılı yazısı ile; Emre BOLLU’nun 27/03/2015 tarih ve 7986 kayıt sayılı dilekçesinde  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 269 ada 11 ve 12 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi,
21-  Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2015 tarih ve 893 sayılı yazısı ile,İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Çakalderesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Hakim ÇELİK’in 25/03/2015 tarih ve 7847 kayıt sayılı dilekçesinde İsmetpaşa mahallesi 958 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın ibadet yeri olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi, 
22-  Belediye Meclis Kararı ile İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne işletilmeleri için devir edilen; Belediyemize ait olan Kaymakkavağı Mevkii 221 ada 1 parselde kayıtlı mesire alanı, İsmetpaşa Mah.Eski Cumartesi pazarı alanında bulunan kahvehane ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binası yanında bulunan park ve büfe işletmelerinin İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünden alınıp Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünce yeniden değerlendirilmek üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi;
23-  Ruhsat Ve denetim Müdürlüğünün 18/03/2015 tarih ve 202 sayılı yazısı ile; Salih MEMİŞ varisi Sabri MEMİŞ’in 02/03/2015 tarih ve bila kayıt sayılı dilekçesinde İlçemiz Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi No:111/A adresinde Köfte Satış faaliyetinde bulunan işyerine içkili lokanta ruhsatı alma talebi ile ilgili anılan bölgenin İçkili Yerler Bölgesine alınıp alınmamasıyla ilgili konunun görüşülmesi,
24-  Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünün 18/03/2015 tarih ve 201 sayılı yazısı ile; Turgut SERİN’in 05/03/2015 tarih ve bila kayıt sayılı dilekçesiyle İlçemiz Hacıilyas Mahallesi Kocayol Caddesi No:27/A adresinde lokanta işletmekte olduğu  işyerine içkili lokanta ruhsatı alma talebi ile ilgili anılan bölgenin İçkili Yerler Bölgesine alınıp, alınmamasıyla ilgili konunun görüşülmesi;
25-  Selimiye Mahallesi İçkili Yerler Bölgesinin tespitinin görüşülmesi;
26-    Selimiye, Ören ve Güllük mahallelerine ait İmar planlarının bütünleştirilmesi ve     sayısallaştırılması konusunun görüşülmesi,
27-    AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. iL Müdürlüğü’nün 06/03/2015 tarih 268496 sayılı yazısı ile; Milas İlçesi Hisarbaşı Mahallesi’nde 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları’nda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca devam ettirilen Arkeopark Çevre Düzenleme Sahası sınırlarında 1 adet trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi,
28-  UFUK Denizcilik Makine ve Tic.Ltd.Şti.’nin ; Milas İlçesi Ören mahallesi sınırlarında bulunan Yat İnşa ve Çekek Alanı olarak faaliyet gösterdiği alanla ilgili daha önceden Mülga Ören Belediyesi ‘nin 07/01/2011 tarih 10 sayılı Meclis Kararında geçen yat inşa ve çekek alanlarındaki bahçe sınır duvarlarıyla ilgili kararın yeniden düzenlenmesi veya iptali talebinin görüşülmesi,