HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

02.06.2015


        T.C.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
 
Sayı : 28174908-505-14509   01/06/2015
Konu : 2015 Haziran  Ayı Meclis Toplantısı 
 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE
 
 
Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere; Meclis Toplantısı 05/06/2015 Cuma günü saat:10:00’da Dr. Aşkıdil AKARCA Salonunda yapılacaktır.
 
Belediye  Meclis Toplantısı’na teşriflerinizi rica ederim
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
Tüm Meclis Üyelerine
MECLİS GÜNDEMİ :
1- Açılış ve yoklama
2- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 323 sayılı yazısında “Milas Kent Konseyinin 2015/14 nolu kararında hayvan ve toplum sağlığı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyon sağlanması amacı ile Belediyemiz bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması talebinin” görüşülmesi, 
3- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 1910 sayılı yazısında “İlçemiz Balcılar mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 123 ada 23 parsel ile ilgili Dudu KARTAN’ın satın alma talebinin” görüşülmesi;
4- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 1911 sayılı yazısında “ Salih ÖZALTIN’ın İlçemiz Küçük Dibekdere Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 236 parseli satın alma talebinin” görüşülmesi,
5- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 1908 sayılı yazısında “ Hasan AKDAĞ’ın İlçemiz Selimiye Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait olan 371 ada 1 parselde kat karşılığı bina yapma talebinin” görüşülmesi,
6- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve 1909 sayılı yazısında “ Yeniköy Kemerköy Elektrik üretim ve Tic. A.Ş. nin Ören Mahallesin park alanı içinde kalan santralin su ihtiyacını temin etmekte olan 32801-R2 numaralı yer altı su kuyusunun tahsisi ve kiralama talebinin” görüşülmesi,
7- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih ve 1937 sayılı yazısında “ Belediyemize ait Burgaz Mahallesi (Adliye Binasına komşu) 37 ada 29 parselin Hazineye bedelsiz  devir yapılıp yapılmayacağının görüşülmesi;
8- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih ve 1938 sayılı yazısında “İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 559 ada 7 parsel, 557 ada 14-5-4 parsel maliklerinin anlaşması koşulu ile trampaların yapılması” talebinin görüşülmesi,
9- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 26/05/2015 tarih ve 1939 sayılı yazısında “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/05/2015 tarih ve 4846603 sayılı yazıları ile İlçemiz Fesleğen Mahallesi Kızılgöl mevkiinde tapunun 101 ada 1493 parselinde taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğinde Belediyemiz Mülkiyetine geçmiş söz konusu taşınmaz üzerine Yeni İlkokul Binası yapılmakta olduğundan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tahsis veya devir talebinin” görüşülmesi,
10- Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 1964 sayılı yazısında “6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel Kişiliği  sona ermen Kırcağız Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı paylaşım dışı kalan 2918 parsel nolu (962,80m2) arsanın Valilik Tasfiye Komisyon Kararı gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz arasında paylaştırılmasının” görüşülmesi, 
11- Emlak Ve istimlak Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 1965 sayılı yazısında “ Mülkiyeti Belediyemize ait olan Burgaz Mahallesi Turunçluk Mevkiinde bulunan 722 ada 71 ve 716 ada 158 parselin “Hizmet Binası ve İkmal Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 10 yıl süre ile tahsis talebinin” görüşülmesi; 
12- 08/05/2015 tarih ve 2015/100 sayılı Meclis Kararı ile Büfe Yer Tespit Komisyonuna havale edilen “Denizbank A.Ş. Milas Şubesinin Salı Pazarı kapalı ve açık Pazaryerinde ATM kurma talebi ile ilgili Büfe yer Tespit Komisyon raporunun” görüşülmesi,
13- 08/05/2015 tarih ve 2015/102 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ Ören Mahallesinde mülkiyeti belediyemiz ve Ali DEMİRÖZ adına kayıtlı 156 ada 251 parselin, Ali DEMİRÖZ’ün adına kayıtlı olan 55,98 m2 lik kısmının kamulaştırılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun” görüşülmesi;
14- 08/05/2015 tarih ve 2015/101 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ İMG Yatçılık Denizcilik ve Tur.SançTic.Ltd.Şti. nin Ören Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 4352 parseli satın alma talebi ile ilgili imar Komisyonu Raporunun” görüşülmesi,
15- 08/05/2015 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ Ören Mahallesinde bulunan mülkiyeti Darüşşafaka Cemiyeti adına kayıtlı 2017 nolu parselin kamulaştırılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun” görüşülmesi,
16- 08/05/2015 tarih ve 2015/104 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ Sedat ÖDKEM’in İlçemiz Hacıilyas mahallesinde bulunan 353 ada 3 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun” görüşülmesi,
17- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 3216 sayılı yazılı müzekkeresinde “ 08/05/2015 tarih ve 2015/116 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Özkır Yüce Yapı İnş.Tah.Tic.Ltd.Şti. nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun” görüşülmesi,
18- 08/05/2015 tarih ve 2015/111 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ UFUK Denizcilik Makine ve Tic. Ltd. Şti.’nin Milas İlçesi Ören Mahallesi sınırlarında bulunan yat inşa ve çekek alanı olarak faaliyet gösterdiği alanla ilgili mülga Ören Belediyesinin 06/01/2014 tarih 8 sayılı meclis kararının da geçen yat ve çekek alanlarındaki bahçe sınır duvarlarıyla ilgili kararın yeniden düzenlenmesi veya iptali talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun” görüşülmesi,
 
19- Golf Life Evleri Sitesi Yön. Kurulu adına Mehmet BİLİCİ’nin; Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 2298 parselde kayıtlı taşınmazda trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi,
20- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 3217 sayılı yazılı müzekkeresinde “ Mülga Ören Belediye Meclisinin 06/01/2014 tarih ve 8 sayılı kararının yeniden düzenlenmesi talebinin” görüşülmesi,
21- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih ve 3217 sayılı yazılı müzekkeresinde “ Koray TÜRKOĞLU-Mehmet TÜRKOĞLU ve hissedarlarının Hacıilyas Mahallesi 353 ada 96 ve 113 parselde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin” görüşülmesi,
22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarih ve 3225 sayılı yazısı ile Belediye Meclisi’nin 2012/58 sayılı kararı ile onaylanıp askıya çıkan ve 30/04/2012 tarih 91 sayılı kararı ile kesinleşen kent bütününe ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planından önceki imar planlarına uygun olarak yapılmış imar uygulamaları sonucu oluşmuş imar parsellerinin olduğu alanlarda ve kadastral mülkiyetle imar hattı arasında kayıklık olan alanlarda mağduriyet yaşanmaması için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri önerileri ile ilgili yazısının görüşülmesi.