MİLAS AYI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08.07.2015


 MİLAS AYI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Milas Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 7 Temmuz Salı günü saat:10.00’da Milas Belediyesi Toplantı ve düğün salonunda gerçekleşti.9 ana 9 ek gündem maddesi olmak üzere toplamda 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya mazeret bildiren Halil Ilbıra katılmadı. 
MECLİS GÜNDEMİ :
1- Açılış ve yoklama
2- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 30/06/2015 tarih ve 293 sayılı  yazısında “ Muğla İli Milas Belediye Başkanlığı Müdürlüklerinin, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 nci maddesinin (f) fıkrasının iptal edilerek, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son fıkrası olarak düzenlenmesi” talebinin görüşülmesi,
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/06/2015 tarih ve 511 sayılı yazısında “08/05/2015 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iptal edilmiş, görev ,yetki ve sorumlulukları Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildiği için Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait ödeneklerin Özel Kalem Müdürlüğündeki tertiplere aktarılması talebinin  görüşülmesi;
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/06/2015 tarih ve 534 sayılı yazısında “ Fen İşleri Müdürlüğünün Ek Ödenek talebinin” görüşülmesi,
5- Park Bahçeler Müdürlüğünün 29/06/2015 tarih ve 215 sayılı yazısında “Büyükşehir Yasası ile mahallelerdeki hizmet alanlarımızın genişlemesi ile birlikte bakım ve yenileme çalışmaları için Park Bahçe ve Yeşil Alanların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi Hizmet Alımı işinin 3 yıl olarak ihaleye çıkarılması çalışmalarının başlatılması” talebinin görüşülmesi,
6- Sağlık İşleri Müdürlüğünün 26/06/2015 tarih ve 186 sayılı yazısında “Hasta Nakil Ambulansı, Cenaze Nakil Aracı, Cenaze Yıkama Araçlarından  Şehiriçi ve Şehir Dışı Nakillerde ücret alınmaması” talebinin  görüşülmesi,
7- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 11/06/2015 tarih ve 2071 sayılı yazısında “Belediyemize ait olan Türkocağı Cad. Musiki Derneği altındaki taşınmazda (bağlama, gitar, heykel vs.) sanat dallarında kurslar düzenlemek üzere Milas Sanatçılar Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Yasanın 75/c maddesi çerçevesinde  ortak hizmet projesi yapılması” talebinin  görüşülmesi,
8- Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 22/06/2015 tarih ve 2131 sayılı yazısında “Mehmet Emin ÇALIŞKAN’ın 26/05/2015 tarih ve 13865 kayıt sayılı dilekçesi ile İlçemiz İçme Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 138 ada 3 parselde kayıtlı ev ve arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin” görüşülmesi,
9- 08/05/2015 tarih ve 2015/115 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “ Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi 1027 ada 1,2,3,4,5 parseller ve 1026 ada 4 parselle ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin” görüşülmesi,
 
Meclis toplantısı bitiminde Başkan Tokat Meclis Üyeleri ve basın mensuplarıyla birlikte Hacıilyas Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallerindeki devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.