MİLAS KENT KONSEYİ KADIN,GENÇLİK,ENGELLİ VE ÇOCUK MECLİSLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTI TARİHLERİ

13.07.2015


Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 02.07.2015 tarihli toplantısında yapılan görüşme sonunda,
Kadın,Engelli,Çocuk ve Gençlik Meclislerinin Genel Kurul Toplantılarının 21 Temmuz Salı günü Prof.Dr.Aşkıdil Akarca Sahnesinde yapılmasına ,Kadın Meclisi Genel Kurulu Toplantısın Saat:10.00´da,Engelliler Meclisi Genel Kurulu Toplantısının Saat:11.00´de,Çocuk Meclisi Genel Kurulu Toplantısın Saat:13.00´te ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu Toplantısının Saat:14.00´te yapılmasına oy birliği ile karar verildi.