2015 Eylül Ayı Meclis Toplantısı

04.09.2015


          T.C.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
 
Sayı : 28174908-   01/09/2015
Konu : 2015 Eylül  Ayı Meclis Toplantısı 
 
DOSYA
 
Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere; Meclis Toplantısı 07/09/2015 Pazartesi günü saat:14:00’da Belediye Evlendirme Salonunda (Tansaş Üstü) yapılacaktır.
 
Belediye  Meclis Toplantısı’na teşriflerinizi rica ederim
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
 
MECLİS GÜNDEMİ :
1- Açılış ve yoklama
2- Özel Kalem Müdürlüğünün 29/07/2015 tarih ve 188 sayılı yazısında; 18-19 Eylül 2015 tarihinde düzenlenmesi planlanan  Aşkıdil Akarca Sempozyumu etkinliği kapsamında oluşabilecek ulaşı, konaklama,yemek, ağırlama vb. giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi,
3- Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin 17/08/2015 tarih ve 284 sayılı yazısında, Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin 13-17 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği  Milano Expo inceleme ve araştırma gezisine katılım için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’ın görevlendirilmesinin görüşülmesi,
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün,31/08/2015 tarih ve 705 sayılı yazısında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ait 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ( İlçemiz Mahallelerine Yol ve Kaldırım Yapılması) gider tertibine konulan ödeneğin yeterli gelmediği için ödenek aktarılması talebinin görüşülmesi,
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 27/07/2015 tarih ve 776 sayılı yazısında; Bez afiş asma taleplerinin çokluğu ile Arazözle Bez Afiş  Asma ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi,
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/08/2015 tarih ve 668 sayılı yazısında,Belediyemize devir olan Milas Süt Birliği Tarımsal Hayvansal Zirai Ürünler Paz.Tur.Tic.Ltd.Şti yönetim kurulu başkanı ve müdür atanması için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesinin görüşülmesi,
7- Bir önceki meclis toplantısında (01/07/2015-174) Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  “ Muğla Büyükşehir Belediyesinin (AKOME) ve Belediyemizin uygulayacağı  ücretlerde ikilem olamaması sebebi ile Yol Kaplamalarının bozulması ile ilgili ücretlendirme talebi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,
8- Bir önceki Meclis toplantısında (07/07/2015-162) Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen Hasta Nakil Ambulansı, Cenaze Nakil Aracı, Cenaze T-Yıkama Araçlarından  Şehiriçi ve Şehirdışı Nakillerde Ücret alınmaması ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
9- Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Takibat Servisinin 31/08/2015 tarih ve 927 sayılı yazısında, Kaplan Deniz Ürünleri ve Ümit Deniz Ürünleri Ltd.Şti.’ lerinin Mülga Güllük Belediyende 6360 Sayılı Yasa gereği devir olunan 573 parsel üzerinde gemi yanaşma ücret tarifelerine yaptığı itirazların görüşülmesi, 
 
 
 
 
 
 
10- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 27/08/2015 tarih ve 2995 sayılı yazısında, Muhammet KIRLI’nın İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı Balçık mevkiinde Büfe Koyma talebinin görüşülmesi,
11- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 13/07/2015 tarih ve 2452 sayılı yazısında: Kültür ve Turizm Bakanlığının  (Kültür Varlıkları ve Genel Müdürlüğünün) İlçemiz Selimiye Mahallesi Euromos Antik  kenti 1. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait 149 ada 28 ve 32 nolu parsellerin Bakanlık adına tahsis talebinin görüşülmesi,
12- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 20/08/2015 tarih 2833 sayılı yazısında, Can Emrah ÖZORAL’ın dilekçesiyle Kıyıkışlacık Mahallesi Gökliman Mevkiinde bulunan 543 ada 2 parselin önündeki park alanını ve sahil alanını kiralama talebinin görüşülmesi,
13- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 20/08/2015 tarih ve 2834 sayılı yazısında, Ertuğrul AYDIN’ın dilekçesiyle, Selimiye Mahallesi Karaotluk Mevkii 627 parselde kayıtlı 300 m2 kuyu ve arsasını satın alma talebinin görüşülmesi,
14- Bir önceki meclis toplantısında ( 07/07/2015-164) İmar Komisyonuna havale edilen  İlçemiz İçme Mahallesinde  mülkiyeti belediyemize ait  138 ada 3 parselde kayıtlı ev ve arsa vasıflı taşınmazın satın alma talebi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
15- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün,
 
a) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1078 ada 1 parsel, 
b) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1085 ada 1 parsel
c) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1084 ada 1 parsel,
d) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1079 ada 1 parsel,
e) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1077 ada 1 parsel,
f) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 268 ada 32 parsel,
g) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 418 ada 19 parsel,
h) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 282 ada 12 parsel,
i) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 279 ada 1 parsel 
j) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 274 ada 1 parsel,
k) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 282 ada 26 parsel,
l) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1083 ada 1 parsel,
m) İlçemiz Güllük Mahallesi 270 ada 1 parsel (Eski 2654)
n) İlçemiz Gülük Mahallesi 321 ada 1 parsel (Eski 2653)
o) İlçemiz Ören Mahallesi 153 ada 1 parsel (Eski 4530)
p) İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 1086 ada 1 parsel,
q) İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1080 ada 1 parsellerinde kayıtlı bulunan taşınmazların Trafo Yeri olarak Tedaş Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 75/d bendi gereğince devir edilme talebinin görüşülmesi.
 
16- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 01/09/2015 tarihli yazısında, İlçemiz Burgaz Mahallesi Tavşantepe mevkii sınırları içinde bulunan park alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27 nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufuna bırakılmasının görüşülmesi,
17- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 01/09/2015 tarihli yazısında, İlçemiz Emek Mahallesinde inşaatı tamamlanan Öğrenci Yurduna ulaşımı sağlamak amacıyla yol açılması için yol güzergahında bulunan tapu sicil kaydında İsmetpaşa Mahallesi 830 Ada 4,5,6 ve 7 nolu parsellerin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi,
18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/09/2015 tarihli yazısında, İlçemiz Boğaziçi Mahalle Muhtarlığı binasının bir odasının P.T.T. hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Yasanın 75/d maddesince kiralama ve tahsis talebinin görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 01/09/2015 tarihli yazısında, Güvercinlik Tur.Tic.A.Ş., Amara Island Bodrum Elite Ece Yapı ve Ot.San.Tic.A.Ş. ve Maksimum Gayrimenkul Değ. Ve Dan.Tur.Tic.A.Ş. lerinin dilekçesi ile, İlçemiz Meşelik Mahallesi Çomça Mevkiinde Turizm merkezi içersinde kalan Kültür ve Tur. Bakanlığınca onaylı 1/1000 Ölçekli İmar Planları üzerinde kullanımı yol olarak ayrılan 12 metre genişliğinde  3110 metre uzunluğunda toplam 37376 m2  lik ulaşım yolunun kamu yararı gözetilerek Orman Ve Su İşleri Bakanlığından tahsis işleminin yapılarak yol izninin alınması ile ilgili talebi 07/07/2015 tarih ve 2015/173 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup konu hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş alınması talebinin görüşülmesi.
20- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 02/08/2015 tarih E.12893 sayılı yazısı gereği; Milas Belediye Meclisi’nin 06/03/2015 tarih 51 ve 06/04/2015 tarih 80 sayılı kararları ile 6360 sayılı yasa gereği Belediyemize katılan alanlara ait imar planlarının sayısallaştırılması ve bütünleştirilmesi tamamlanarak , söz konusu alanlara ait imar planlarında sayısı belirtilmiş işaretli alanlarda revizyon yapılana kadar işlemlerin durdurulması kararıyla ile  ilgili yazı gereği işlemlerin devam ettirilmesi gerektiği konusunun görüşülmesi,
21- Mülga Beçin Belediyesi’nin 03/01/2014 tarih 7 sayılı kararı ile uygun bulunan ancak 6360 sayılı yasa kapsamında Milas Belediye Meclisince görüşülmediği için onaylanmamış olan,  Milas İlçesi Beçin mahallesi sınırları içinde önerilen 20 adet ‘Trafo Alanı’ amaçlı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
22- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, KILIÇ Holding A.Ş.’nin; Milas İlçesi Kemikler mahallesi Yarıkkuyu mevkii 107 ada 210 ve 211 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yapılmak istenen yapının cephe boyuyla ilgili talebinin görüşülmesi,