ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

24.11.2015


 

 
BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN MUHAMMET TOKAT’IN
“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ”
KUTLAMA MESAJIDIR
                                                
 
        Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Bu nedenle bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük yük öğretmenlerin omuzlarındadır. Geleceğin insanını yetiştirme bakımından da öğretmenlerin önemi büyüktür. 
        Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması bilimdeki gelişmelere bağlıdır. Bilime önem veren toplumlar daha çabuk kalkınırlar. Bilim, ilköğretimden başlayarak; eğitimin her kademesinde öğretmenler tarafından okullarda öğretilir. 
       Başöğretmen Ulu Önder Atatürk’ün  "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir.
        Çağdaşlaşmanın modernleşmenin kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolu da şüphesiz ki eğitimden geçmektedir. Eğitim sürecinin halkasında bulunan herkese büyük görevler düşmektedir. Sadece günü kurtaran planlar değil, geleceği inşa edecek ve geleceği yönetecek planlar yapılmalıdır. Bize verilen emaneti zarara uğratmadan çağdaş düşünen, bilimde ileri gidecek ellere, yüreklere bırakmalıyız.
     Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü saygı ile anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.
 
 
 
 
 
                                                                                                                        23.11.2015
                                                                                                           Muhammet TOKAT
                                                                                                          Belediye BAŞKANI