OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

05.01.2016


Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere; Meclis Olağan Toplantısı 08/01/2016 Cuma günü saat:14:00’da Belediyemiz Evlendirme  Salonunda  yapılacaktır.

 2016 OCAK AYI MECLİS  GÜNDEMİ

 
1- Açılış ve yoklama
 
2- Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisinin görüşülmesi,
 
3- Meclis Tatil Ayının görüşülmesi,
 
4- Belediye Zabıta Personelinin 2016 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi,
 
5- 5393 sayılı Yasanın 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye  seçilmesinin görüşülmesi,
 
6- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 360 sayılı yazısında “ Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 4 Bölüm (yardım Komisyonu oluşumu) 10 ncu maddesi gereği “Sosyal Yardım Komisyonu Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında bir Başkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ile bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve Belediye Meclisi tarafından seçilecek olan Meclis Üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşması gerektiğinden Sosyal Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 meclis Üyesinin seçilmesi talebinin” görüşülmesi,
 
7- 5393 sayılı Yasanın 49 ncu maddesinin 7 nci fıkrası gereğince  Belediye Başkan yardımcılarına verilecek ödeneğin belirlenmesinin  görüşülmesi,
 
 
 
 
 
8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/01/2015 tarihli yazısında “Belediyemizin ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin uygulayacağı ücretlerde ikilem olmaması ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin “Bağlayıcılık” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında Belediyemizi de bağlaması sebebi ile Belediyemiz sınırları içerisinde alınacak Yol Bozma Ücretinin Muğla Büyükşehir Belediyesinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararı ile alınan 2016 Yılı Gelir Tarifeleri Cetvelindeki ücretlerinin aynen kabul edilmesi talebinin” görüşülmesi,
 
9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/01/2015 tarihli yazısında “ 2016 yılında uygulanacak olan Katılma Payları ve İş Deneyim Belgesi Düzenleme ücret tarifesinin belirlenmesi”talebinin görüşülmesi,
 
10- Özel Kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 417 sayılı yazısında “ Belediyemiz ile Güllük Liman Başkanlığının 2016 Temmuz Ayında düzenleyeceği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi,
 
11- Özel Kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 418 sayılı yazısında “ Belediyemizce 2016 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan Bafa Kızlar Bayramı etkinlikleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanma” talebinin görüşülmesi,
 
12- Özel kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 420 sayılı yazısında “ Belediyemizce 7 ncisi düzenlenecek olan 7 nci Nebi USLU Tiyatro Şenliklerinin tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereğince verilecek olan ödül ve tüm (konaklama, yiyecek, yol vb) giderlerin karşılanması” talebinin görüşülmesi,
 
13- Özel Kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 421 sayılı yazısında “Belediyemizce 6 ncısı düzenlenecek olan 6 ncı Uluslar arası Turhan SELÇUK Karikatür Yarışmasının tüm giderleri ile yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazanan yarışmacılara şartname gereği verilecek olan ödül ve tüm (konaklama,yemek,yol vb.)  giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması” talebinin görüşülmesi,
 
14- Özel kalem Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 419 sayılı yazısında “ Bu yıl 11 ncisi düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamındaki anma etkinliğinin yarışma şeklinde yapılıp yapılmayacağının, yarışma şeklinde yapılması halinde ödül almaya hak kazanan kişiye verilecek ödül miktarının belirlenmesine, seçici kurul üyelerin ve gelen misafirlerin konaklama, ulaşım, yemek, plaket ve etkinlikle ilgili ortaya çıkabilecek diğer giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, etkinliğin hangi tarihler arasında yapılacağı, hangi kurum ve kişilerle iş birliği içerisinde olunacağı ile yarışma şartlarının nasıl olacağı konusunun belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi “ talebinin görüşülmesi,
 
15- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih ve 3844 sayılı yazısında “ Ali KARAZEYBEK’in İlçemiz Karşıyaka mahallesinde Belediyemize ait  307 parseli satın alma talebinin” görüşülmesi,
 
16- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün  21/12/2015 tarih ve 3845 sayılı yazısında “ Yasin EROL’un İlçemiz Güllük mahallesi Kocakışla Mevkii Liman Yolu karşısında bulunan 3.748,66 m2’lik park alanında büfe yaparak  Çay Bahçesi olarak kiralama talebinin” görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
17- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 15/12/2015 tarih ve 3810 sayılı yazısında “Türkiye Emekli Subaylar  Derneği (TESUD) Temsilciliği olarak Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirmek üzere Belediyeniz olarak bu çalışmaların yapılabileceği irtibat noktası olarak kullanılabilecek bir yer temin edilmesi talebinin” görüşülmesi
 
18- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 17/12/2015 tarih ve 3833 sayılı yazısında “Emin URHAN’ın  Muğla –Yerkesik ve Akbük koyu  mevkii karayolu üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan Köy konağı bitişiğindeki 26,93 m2’lik alana daha sonra Belediyemize devir edilmek üzere Büfe yapma talebinin” görüşülmesi,
 
19- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2016 tarihli yazısında “Erman BELEK’in 14/12/2015 tarih ve 32374 kayır sayılı dilekçesi ile İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii Gültan Yapı Kop.nin terk etmiş olduğu park alanı içerisinde kamuya açık olmak üzere büfe ve çay bahçesi olarak kiralama talebinin” görüşülmesi,
 
20- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2016 tarihli yazısında “Muğla Büyükşehir Belediyesi  Başkanlığının 09/12/2015 tarih ve 2015-1284/18581 sayılı yazısı ile İlçemiz Ören Mahallesinde  tapunun 232,233,234,235,236,237,239 ve 240 adaları arasında kalan park alanı için hazırlanmış olan spor tesislerinin projesi ile ilgili söz konusu adaların arasında kalan park alanına 20x40 m halı saha yapılması uygun görülmüş söz konusu arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesi talebinin” görüşülmesi,
 
21- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2016 tarihli yazısında “  2016 Yılı Gelir Bütçesi mevcut gelirlerin yeterli gelmemesi nedeniyle Gelir ve Gider Bütçesinin gerçekleşmesi için gayrimenkul satışının yapılması gerekmekte olup , Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu İlçemiz Merkezindeki Mahallelerden Hayıtlı, Hacıilyas, Burgaz, Gümüşlük, Ahmetçavuş, Firuzpaşa, Gazipaşa, Hacıapti,Hocabedrettin mahallelerinde belirtilen arsa, arazi ve binaların satışı talebinin” görüşülmesi,
 
22- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2016 tarihli yazısında “2016 Yılı Gelir Bütçesi mevcut gelirlerin yeterli gelmemesi nedeniyle Gelir ve Gider Bütçesinin gerçekleşmesi için gayrimenkul satışının yapılması gerekmekte olup Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 136 ada 70 parsel, 165 ada 1 parsel ve 173 ada 1 parseldeki taşınmazların satışı ile ilgili talebinin” görüşülmesi,
 
23- Emlak İstimlak Müdürlüğünün yazısı ile “ İlçemiz Balcılar, Meşelik, Kırcağız, Savran, Koru, Güllük ve Selimiye Mahallelerinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı ile ilgili hazırlanan Komisyon Kararının” görüşülmesi
 
24- 07/12/2015 tarih ve 2015/303 sayılı Meclis Kararı ile  İmar Komisyonuna havale edilen ““İlçemiz Türkevleri Mahallesinde İmg Yatçılık Den. Ve Tur.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından tapunun 108 ada 7 parsel önünde Belediyemize ait 7790 m2 lik yeşil alanı kamunun kullanımını kısıtlamamak kaydı ile tekne çekim yeri ve iniş rampası yapmak üzere kiralama talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
25- 07/12/2015 tarih ve 2015/304 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Erdal SEMERCİOĞLU’nun  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 260 ada 391 parselinde 158,00m2 lik mülkiyeti belediyemize ait taşınmazı satın alma talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
 
 
26- 07/12/2015 tarih ve 2015/305 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “İlçemiz Güllük Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 430 ada 1 parselinde kayıtlı 100,00 m2 lik taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Trafo alanında kalmakta olup, Mavi Emlak Paz. Site Yönetimi ve Turz. Hizm.Ltd.Şti tarafından Trafo alanında kalan taşınmazı satın alma talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
27- 07/12/2015 tarih ve 2015/306 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Burgaz Mahallesinde tapunun 79 ada 30 ve 120 parsellerin hissedarı Osman GÖREN’in, Belediyemizce yol geçirilen parsellerin İmar Planı içerisinde olmadığından kamulaştırılamayacağı bu nedenle taşınmazı kullanamadığı mağduriyetinin yol geçen alanların satın alınması veya irtifak hakkı tesisi kurulması talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
28- 07/12/2015 tarih ve 2015/307 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” S.S. Gümüşkent Madenciler Arsa ve Konut Yapı Kop. nin İlçemiz Kazıklı Bucak 143 ada 1 parselin batı kısmında bulunan ve daha önce terk etmiş oldukları park alanı üzerinde büfe ve çay bahçesi yapma ile ilgili talepleri” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
29- 07/12/2015 tarih ve 2015/308 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Kazıklı Bucak Mahallesi 109 ada 84 parselde bulunan mülkiyeti Kuantum Gay.Yat.İnş.San. ve Tic.A.Ş. ne ait taşınmazı kiralayan Apollonıum Tur. Site Yönetimi Emlak,İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti’nin 109 ada 84 parsel önünde bulunan Belediyemize ait 9904 m2 lik yeşil alanı (park) kiralama talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
30- 07/12/2015 tarih ve 2015/309 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” İlçemiz Ören Mahallesi mülkiyeti Fatma KIRLI’ya ait tapunun 1187 parselinde( 22/A uygulama sonucu 291 ada 2 parsel olan)  kayıtlı 169,86m2 lik taşınmaz İmar Planında yol ve yeşil alanda kalmakta olduğu ve taşınmaz malikinin Mülga Ören Belediye Başkanlığına yolun kapatılması, tahliye edilmesini ve kamulaştırılarak bedelinin ödenmesi hususunda Milas 2 nci Noterliğinin 22/02/2011 tarih ve 1349 yevmiye ile söz konusu yerin kamulaştırılması yapılmayacak ise işgale son verilerek yolu kapatılması ve dava haklarının saklı tutmak kaydı ile ihtarname çekmiş ,ilgili parselin kamulaştırılmasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
31- 07/12/2015 tarih ve 2015/319 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen” Muhammet KOBAN’nın 04/12/2015 tarih ve 31455 kayıt sayılı dilekçesinde İlçemiz Hayıtlı Mahallesi Çitlenbik Sokakta tapunun 1005 ada 2 parselde İmar Plan gereği 7,89 m2’lik alanın park olarak terkine karşılık park alanında 7,89 m2’lik karşılıklı takas talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
32- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 614 sayılı yazısında “ 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunarak Muğla  Büyükşehir Belediyesine gönderilen ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5398-19279 sayılı yazısında anılan meclis kararında bahsi geçen konuların her birinin ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğundan her bir İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin ayrı Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 247 ada eski 45,46 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun, yeni 247 ada 227,228,229,230 parseller ile 1020 ada 7,8,9,10,11 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN:UİP-8387,9 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin”  görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
33- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 613 sayılı yazısında “ 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunarak Muğla  Büyükşehir Belediyesine gönderilen ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5394-19288 sayılı yazısında anılan meclis kararında bahsi geçen konuların her birinin ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğundan her bir İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin ayrı Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, İlçemiz Gümüşlük  Mahallesi 397 ada eski 6 parselden geçen, yeni 397 ada 147,148,149,150,151 parsellerin güneyinden 5.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN:UİP-8387,9 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin”  görüşülmesi,
 
34- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 612 sayılı yazısında “ 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunarak Muğla  Büyükşehir Belediyesine gönderilen ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5399-19281 sayılı yazısında anılan meclis kararında bahsi geçen konuların her birinin ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğundan her bir İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin ayrı Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 269 ada 42 parselin “ Bitişik Nizam, 2 kat, Küçük Sanayi Alanı” amaçlı PİN:UİP-8387,8 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin”  görüşülmesi,
 
35- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 611 sayılı yazısında “ 06/10/2015 tarih ve 2015/245 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunarak Muğla  Büyükşehir Belediyesine gönderilen ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 23/12/2015 tarih ve 5397-19291 sayılı yazısında anılan meclis kararında bahsi geçen konuların her birinin ayrı bir idari işlem niteliğinde olduğundan her bir İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin ayrı Meclis kararı alınması gerektiği belirtildiğinden, İlçemiz İsmetpaşa  Mahallesi 465 ada 71 ve 72 parsellerin tekrar “ Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı” PİN:UİP-8387,10 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin”  görüşülmesi,
 
36- 07/12/2015 tarih ve 2015/317 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02/09/2015 tarih ve 88570681-300-E.14758 sayılı yazısında İlçemiz Ören Mahallesinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan bir kısım alanda kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere “Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
37- 07/12/2015 tarih ve 2015/315 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “S.S. Gümüşkum Konut Yapı Kop. Üyelerinin 20/11/2015 tarih 29871 evrak kayır sayılı dilekçesi ile; Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Hisar Mevkiinde S.S. Gümüşkum Yapı Kop. sınırları içinde kalan park alanında 1 adet “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği  talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
38- 07/12/2015 tarih ve 2015/316 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Mustafa SİNEMCE’nin ; 02/11/2015 tarih ve 28060 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile; Milas İlçesi Ören Mahallesi 156 ada 219 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi” ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
 
 
 
 
 
39- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 629 sayılı yazısı ile, “İlçemiz Güllük Mahallesi tapunun eski 1276 ve 1347 parseller yeni 168 ada 1 ve 169 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Mülga Gülük Belediye Meclisinin 05/12/2013 tarih ve 112 sayılı kararı ve Milas Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanmış ancak 6360 Sayılı Yasa gereği devir işlemleri aşamasında olunduğu için sehven ilan edilme işlemi yapılmamış söz konusu Plan değişikliği ile ilgili kararlar gereği 30/11/2015 tarih ve 30/12/2015 tarihleri arasında yasa gereği 1 ay (30 gün) süre ile askıya alınmış olup askı süresi içinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği ile ilgili  askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi,
40- İncimiz Gay.Men.Yat. ve Dan. Ltd.Şti. Vekili Halil MUTLU’nun 29/12/2015 tarih ve 34233 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile, Milas İlçesi Meşelik Mahallesi 297 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi,
 
41- Milas Kent Konseyi Başkanlığının 24/12/2015 tarih ve 166 sayılı yazısında “ Milas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulunun 09711/2015 tarih ve 9 sayılı kararı gereğince, asansör olmayan Kamu binalarında engellilerinde kullanabileceği asansörlerin yaptırılması ve Belediye Hizmet binalarına engelli vatandaşlarımızın da kullanabilecekleri asansörlerin yapılması ile ilgili talebinin” görüşülmesi,
 
42- Milas Kent Konseyi Başkanlığının 24/12/2015 tarih ve 181 sayılı yazısında “ Milas Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunun 13/11/2015 tarih ve 3 sayılı kararı gereğince, Kent İmar Planında yer alan uygun bölgelere, mesire alan yerlerinin ve katlı otoparkların yaptırılması için gerekli girişimlerin yapılması ile ilgili talebinin” görüşülmesi,
 
43- Milas Kent Konseyi Başkanlığının 24/12/2015 tarih ve 176 sayılı yazısında “ Milas Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulunun 09/11/2015 tarih ve 7 sayılı kararı gereğince, Hayıtlı Mahallesi Özel Sarı Sıcak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi karşısında bulunan Milas Belediyesine ait parka  “Engelsiz Yaşam Parkı” isminin verilmesi ile ilgili talebinin” görüşülmesi