OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

11.01.2016


 Milas Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını saat 14’te Belediye Toplantı ve Düğün Salonunda yaptı.

 
43 maddelik ana 5 adette ek  gündemle toplanan Milas Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısında, bazı komisyonların üyeleri belirlendi, daha önce İmar Komisyonu’na gönderilmiş dilekçelerle ilgili Komisyon kararları görüşüldü.
 
Yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında gündemin diğer önemli bir konusu da Belediyeye gelir sağlanması amacıyla çeşitli mahallelerdeki gayrimenkullerin satışı konusu idi.Toplantıda ayrıca, Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından gönderilen bazı konular da ele alındı.
 
Meclisin ilk kararı, her yıl başında ilk meclis toplantısında yapıldığı gibi Belediye Gelirlerinin Kamuya Tahsisi ile ilgiliydi. Daha sonra, meclisin tatil ayının yine Ağustos olması kararlaştırıldı.
Bir diğer gündem maddesi, her yıl başında yapıldığı gibi, Bakanlığın belirlediği rakamlar ışığında, Belediye Zabıta Personeli’nin 2016 yılı fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi idi ve 430,40 TL olarak belirlendi.
Gündemin beşinci maddesi, Belediye Denetim Komisyonu’na üye seçilmesi ile ilgiliydi ve CHP grubundan 3, AKP ve MHP gruplarından 1’er üyenin seçilmesi önerisi üzerine gizli oyla yapıldı. Seçim sonucuna göre, Belediye Denetim Komisyonu İbrahim Zeybekoğlu, Melih Arslangiray, Ece Gülen, Ejder Üstek ve Kasım Özkan’dan oluştu.
Daha sonra, Belediye Başkan Yardımcıları’nın ödenekleri görüşüldü. Bu madde görüşülürken Başkan Yardımcıları Meclis Salonu’ndan ayrıldılar. 2016 yılında Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneği brüt 6 bin 900 TL olarak belirlendi.
 Yol Bozma Ücretleri ile ilgili madde de ise  Meclis; Büyükşehir ve Milas Belediyesi’nin bu konuda ayrı ayrı rakamlar belirlemesinin sıkıntıya neden olabileceği gerekçesiyle, Büyükşehir Belediyesi AYKOME’nin belirlediği ücretlerin aynen benimsenmesine karar verdi.
Daha sonra, yıl içinde belediyece sürekli olarak yapılan çeşitli kültürel etkinliklerin yapılması ve harcamaların belediye bütçesinden karşılanması taleplerini içeren maddeler görüşüldü. Temmuz ayında Güllük Liman Başkanlığı ile birlikte yapılan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bafa Kızlar Bayramı, 7. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği, Turhan Selçuk Karikatür Yarışması, Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Etkinliği ile ilgili maddelerde, AKP grubu, bütçelerin rakamlarının belirlenmemiş olmasına itiraz etti. Başkan Tokat, ödüllerle ilgili ayrıntıların Meclise iletildiğini, ancak bunun dışındaki rakamların değişken olabileceğini, ancak bütçede zaten belirlenmiş olan rakamların geçilmesi mümkün olmayacağından, hepsine ayrı ayrı bütçeleri şimdiden belirlemenin zaten mümkün olmadığını belirtti. Buna karşın AKP’li üyeler Kabotaj Bayramı, Kızlar Bayramı ve Nebi Uslu Tiyatro Şenliği için, aynı nedenlerle aleyhte oy kullandılar ve bu etkinlikler 6 karşı oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ancak Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ve Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Şenliği maddeleri oybirliği ile kabul edildi.     
 
Bir başka gündem maddesi, Büyükşehir’in Ören’de yapmak istediği Halı saha ve Spor alanları ile ilgili bazı parsellerin Büyükşehir’e tahsis edilmesi ile ilgiliydi ve Milas Belediye Meclisi 25 yıl süreyle buraları Büyükşehir’e tahsis etti.
 
Daha sonra, Milas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve meclis üyelerinin de olduğu Komisyonca tespit edilen toplam 358 parça arsa, arazi ve zeytinliğin, Milas Belediyesi’nin içinde olduğu mali imkansızlıkları gidermek amacıyla satışı kararı alındı. Bu arada, meclis üyesi İlknur Öner, satılacak olanların belirlendiği komisyondaki görevinden istifa etti. Yerine Zeynep Mat önerildi ve seçildi.
 
Böylece, belediyenin içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtulabilmek amacıyla satış kararı verilen ve bunların belirlenmesi için seçilen komisyonun, uzun çalışmalar sonucu belirlediği, çeşitli mahallelerdeki arsa, arazi ve bazı zeytinliklerin satışına karar verilirken, komisyonca kabul edilen ama komisyon üyesi Ayşegül Semerci’nin gündeme getirdiği birkaç büyük parselle, CHP’li üyelerin gündeme getirdiği Sodra bölgesindeki 25 dönümden büyük bir arsa, daha sonra belediyece parsellenerek satışının yapılması nedeniyle listeden çıkarıldı.
 
Sonuç olarak, Balcılar’da 191 parselin satışı, AKP’li komisyon üyesi Ayşegül Semerci’nin aleyhte oy kullanması nedeniyle  6 AKP’li meclis üyesinin aleyhte oy kullanması nedeniyle oy çokluğuyla, İsmetpaşa mahallesinde 82 adet parselin satışı, (burada 2 parsel dışarda bırakılarak), Ören’de bir parsel çıkartılıp 20 parsel ve 1 zeytinliğin, Savran’da 1 adet taşınmazın, Koru’da 3 adet taşınmazın, Selimiye’de 14 parselin, Meşelik’te 10 adet parselin oybirliği ile, Kırcağız’da da bir adet arsaya Ayşegül Semerci’nin itirazı nedeniyle 6 AKP’li üyenin aleyhte oy kullanması nedeniyle oy çokluğuyla karar verildi.Bu satışlar, Belediye Encümeni’nce düzenlenecek ihalelerle açık artırma usulü ile yapılacak.
 
Daha sonra, İmar Komisyonuna havale edilen yeni bazı talepler ve daha once İmar Komisyonu’na gönderilen konularla ilgili Komisyonun kararlarının görüşüldüğü imarla ilgili konular görüşüldü.
 
Meclisin görüştüğü 3 gündem maddesi ise, Milas Kent Konseyi Başkanlığı’nca, görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne gönderilen ve Kent Konsiye’nin Engelliler Meclisi ile Çocuk Meclisi’nin bazı talepleri ile ilgiliydi. Belediye Meclisi, bu konularla ilgili gereklerin yapılması için Belediye Yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verdi.Bunlar, başta belediye hizmet binaları olmak üzere kamu binalarına engellilerin de kullanabileceği asansörlerin yaptırılması, Kent İmar Planına uygun bölgelerde yeni mesire yerleri ve katlı otoparkların yapılması ve parkların engellilerin de kullanabileceği hale getirilerek, bir parka da “Engelsiz Yaşam Parkı” adının verilmesi talepleri idi.
 
 
Ek gündem maddeleri içinde de, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Belediye temizlik işlerinin bazıların yaptırılması için 229 personelin istihdam edileceği Hizmet İhalesi’nin yapılması görüşülerek kabul edildi.
 
Ayrıca Selimiye mahallesinde talep edilen bazı parsellerdeki işyerlerinin İçkili Yerler Bölgesi’ne alınmasının istenmesinin komisyon tarafından görüşülmesi sonrası verilen karar okundu ve bu bölgelerin İçkili Yerler Bölgesi’ne alınmasında bir sakınca olmadığına karar verilerek kabul edildi.
 
Başkan Tokat, meclis toplantısı sonrasında, çeşitli üyelerin ve katılımcıların sorularını cevapladı. Altyapının bittiğini, biten yerlerdeki üstyapı çalışmalarının ise iki-üç mahalledeki bazı sokaklarda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Tokat, bu arada, Büyükşehirin yapacağı çalışmaların projelendirilmesinin de bittiğini, önümüzdeki hafta bu konuda kendilerine bilgi verileceğini ve peşinden de büyükşehirce imalatına geçileceğini belirtti. Bu arada, altyapının tam eksiksiz olarak çalışması için de Balavca’nın islahı çalışmasının kesinlikle tamamlanması gerektiğini, önümüzdeki dönem çalışmalarında bunları tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.