MART 2016 MECLİS GÜNDEMİ

02.03.2016


 2016 MART  AYI MECLİS GÜNDEMİ

07 MART 2016 Pazartesi Saat : 14:00 Toplantı ve Düğün Salonu

 
1- Açılış ve yoklama
 
2- 5393 sayılı Yasanın 18/d maddesi  gereğince Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 6.900.000,00 TL kredi kullanılması talebinin  görüşülmesi,
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 
3- İl Sağlık Müdürlüğünün Belediyemiz ait Güllük Mahallesinde bulunan bir binanın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak  kullanma taleplerinin görüşülmesi
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
4- İhsan AKKUŞ’un Baharlı Mahallesi sınırlar içerisinde bulunan sanayi sitesinin 2 nci ve 3 ncü cadde üzerinde bulunan boşluk alana daha sonra Belediyemize devredilmek üzere Büfe koyma talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
5- Necdet SÖZEN’in,  Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Kafaca Mahallesinde tapunun 807 parselinde kayıtlı Zeytinlik vasıflı 2.800 m2 lik taşınmazı satın alma talebinin” görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
6- İbrahim ÖNER’in,  Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Derince  Mahallesinde tapunun 468 parselinde kayıtlı Arsa vasıflı 235 m2 lik taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
7- Erman BELEK’in İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde yeşil alan olarak görülen alanı Büfe ve Çay Bahçesi yapmak üzere kiralama talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
8- Pakize DOĞAN’ın İlçemiz Meşelik Mahallesinde 1134-1324 parseller içinde park alanının yol kenarına boyu 10 metre genişliği 5  metre olmak üzere 50 m2 ebadında büfe yapmak üzere Büfe Yeri tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
9- 07/09/2015 tarih ve 2015/209 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde bulunan Muhtarlık Binasının bir odasının PTT Hizmetlerinde kullanılmak üzere ihale yolu ile kiralanması kararı alınmış idi. Alınan bu karar gereği kiralama süresinin ne kadar olacağının belirlenmesi talebinin” görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
10- İlçemiz Meşelik Mahallesinde İmamevi olarak kullanılan 1195 ada 2 parsel ve Harmanyeri vasıflı 365 nolu parsellerin Milas Kaymakamlığının 02/02/2016 tarih ve 89646220-517.02.01-E.335 sayılı yazıları gereği  ilgili kurumlara tescil ve tahsisinin uygun olacağı düşünüldüğünden konunun Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca tekrar değerlendirilmesinin” görüşülmesi, 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
 
11- Milas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/02/2016 tarih ve E.1114639 sayılı yazısında, İlçemiz Burgaz Mahallesi Suçum Mevkii 779 ada 2 parselde kayıtlı 4.944,82 m2 lik taşınmaz üzerinde bulunan Semiha Altunkan İlk/ortaokulu binasının İl Tüzel Kişiliğinde iken 6360 sayılı Yasa kapsamında Mülkiyeti Milas Belediyesi adına sehven tescili yapılmış olduğu, Mülkiyet üzerinde Temel Eğitim Binası bulunması sebebiyle taşınmazın Maliye Hazinesine devrinin yapılması talebinin” görüşülmesi,
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
12- Milas Kaymakamlığının 04/02/2016 tarih ve E.363 sayılı yazısında İlçemiz Dereköy Mahallesinde Cami yapmak üzere hayırsever vatandaşlar tarafından satın alınan ve Mülga Dereköy Köy Tüzel Kişiliği adına kaydı yapılan 893,00m2 Kargir ev ve Avlusu nitelikli 644 parsel nolu taşınmaz 6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan  Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Milas Belediyesine devir edilmiş olan bu parselin Maliye Hazinesi adına tescilinin yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisinin uygun olacağı konusunun Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunda tekrar değerlendirilmesi talebinin” görüşülmesi, 
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
 
13- Oğuz İNCEOĞLU’nun İlçemiz Menteş  Mahallesi Merkez Sk. No:178/1 (977-978 parsel) adresinin İçkili Yerle Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi,
(Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
14- 05/02/2016 tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna havale edilen Dağlar UYGUR’un İsmetpaşa Mah. Zafer Caddesinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebi ile ilgili hazırlanan Komisyon Raporunun görüşülmesi
(Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
 
15- Sadettin GÜL’ün Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Karakaya Mevkii 885 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile Milas-Bodrum Karayolu güzergahında kuzeyde kalan kısımda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin” görüşülmesi,
(Plan Ve Proje Müdürlüğü)
 
16- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Kırmızıgül Yapı Kop. sınırları içerisinde bulunan Park Alanında “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin” görüşülmesi,
(Plan Ve Proje Müdürlüğü)
 
17- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13/08/2015 tarih 281 sayılı kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Alanlardaki Yapılaşmalar Hakkındaki Yönerge gereği  Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi Köy Yerleşik Alanı ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/07/2009 tarih ve 2009/132 sayılı Meclis Kararının iptal talebinin görüşülmesi
(Plan Ve Proje Müdürlüğü)