14 MART TIP BAYRAMI

14.03.2016


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tokat mesajında ;
“İnsanların kaliteli, mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. İnsan sağlığının korunması, sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür.
      Sağlık hizmeti sunumunun başarılı olması açısından hem hasta memnuniyeti hem de hekim memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. İki kesimden birisinde memnuniyetsizlik ortaya çıktığında bu durumdan hizmet zarar görmekte bu da hem hekime hem de vatandaşa olumsuz yönde yansımaktadır. Bu nedenle, hazırlanan yasalar verimi ve kaliteyi artıracak şekilde hazırlanmalıdır.
    Bugün verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu, ülkemizde toplumun bütün kesimlerinin özlemi haline gelmiştir. Bugüne kadar sağlık alanında İktidar partisi tarafından "yenilik" olarak sunulan bir dizi çalışma sağlığın sorunlarını maalesef çözememiştir. Sağlıkta dönüşüm programı adı altında getirilen performans sistemi hastanelerde çalışma barışını bozmuştur. Performansa dayalı ücretlendirme yöntemimin, uzun çalışma saatlerinin, hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetini almalarının önünde engeller koyduğu görülmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin son bulabilmesi için çalışan başına düşen hasta yükü azaltılmalı, çalışma saatleri çalışan hakları ve mutluluğu dikkate alınarak düzenlenmeli, çalışma ortamını bozan fiziki mekan sorunları giderilmeli, hekimlik mesleğinin etik ilkelerine ters düşmeyecek gelir-ücret politikaları hayata geçirilmelidir.
     İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün engellemelere ve zorluklara rağmen, gece gündüz demeden Onurlu ve Kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan Tüm Doktor ve Sağlık Çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramını” kutluyorum”.dedi                                   
                                                                                                    Muhammet TOKAT
                                                                                                   Milas Belediye Başkanı