NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

08.04.2016


 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Milas Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. 34 ana 8 de ek gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis Toplantısı 8 Nisan Cuma günü saat 10.00da Toplantı ve düğün salonunda yapıldı.
İlknur Öner ve Melih Aslangiray mazeretli Halil Ilbıra’nın mazeretsiz olarak katılmadığı Meclis Toplantısının açılış konuşmasını Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptı.
Tokat açılış konuşmasında Türk Polis Teşkilatının 171. Kuruluş yılını kutladı. 8 Ek gündemin oylanması ise tüm meclis üyelerinin çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 1,2,3,4,5 ve 6.cı maddelerinde gündem  Meclis Başkan Vekilleri, Katip üyeliği ,Encümen üyeleri,Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri,İmar Komisyon üyeleri  seçimleri idi.
Buna göre yapılan oylamalar sonucunda ;
Meclis 1.nci Başkan Vekili Ahmet Kılbey , 2.ci Başkan Vekili İbrahim Zeybekoğlu, 
Katip Üyeliklerine asil olarak Gülşen Gökçe,Aysun Yılma ,Yedek üyeliklere Aysun Karatoprak,Ece Gülen
Encümen Üyeliklerine ; Gülşen Gökçe,İbrahim Zeybekoğlu ve Aysun Karatoprak
Paln ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine ; CHP grubu adına Şeref Çağırkan,Abdullah Ülgen,Halik Koçabaşoğlu , MHP grubu adına Kasım Özkan,AKP Grbu adına ; Mehmet İnpınar
İmar Komisyon Üyeliğine Chp Grubu adına Enver Tuna,Ahmet Kılbey,Aysun Yılmaz, MHP grubu adına İlhan Şimşek AKP grubu adına Hürol Önder seçildiler.
Yapılan üye seçimleri ardından  Milas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu okundu. Yapılan görüşme sonunda  AKP grubunun tamamı , MHP adına  ise Mehmet Öztaş faaliyet raporuna red oyu verdiler.
8 gündem maddesinde ise 2015 Mali Yılı Denetim Komisyon raporu okunarak Meclis üyelerine bilgi verildi.
Teknopark’a %0,66 oranında pay ortağı olunacak.
Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunun çerçevesinde İlimiz ekonomisine katma değer sağlayacak Muğla Teknoloji Geliştirme A.Ş. (Teknopark A.Ş.) kuruluşunun gerçekleşmesi için kurulacak olan Teknopark A.Ş. ne Milas Belediyesi  %0,66 oranında pay ortağı olaçak.
 
Diğer gündem maddelerinde ise daha önceki mecliste komisyonlara gönderilen maddeler görüşülüp yeni gelen talepler ise çeşitli komisyonlara gönderildi.
Ek gündem maddelerinin görüşülmesinde Mülkiyeti Milas Belediyesine ait Mutluca Mahallesinde ki 1912,62 m2 lik taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesine satılması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis toplantısı sonunda ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Estetik Komisyonu, Arazi satışları ve Bankadan çekilen kredi hakkında  Meclis üyelerine bilgi verdi.
Başkan Tokat kredi ve arazi satışları hakkındaki bilgilendirmesinde ; “ Geçtiğimiz mecliste İller Bankasından 6.900.000,00 TL kredi çekmek için sizlerden onay almıştık. İller Bankası ile yaptığımız görüşmelerde nakit kredi vermedikleri için kredi alamadık. Özel Bankalar ile yaptığımız görüşmelerde ise İller Bankası şartları doğrultusunda Halk Bankasından kredi aldık. Bu kredi ile piyasaya olan borçlarımızı ödedik.Akkent ve 23 Nisan İlköğretim okulu arkasında devam eden yol yapım işlerimizi bitiriyoruz.Ayrıca Haziran ayı sonu bitirmeyi planladığımız Spor kompleksimizin de yapımı hızlandı.Zeytinlik satışlarımız devam ediyor.Katılım oldukça yüksek.Buradan gelecek kaynak bizi epeyce rahatlatacak”dedi