Milas Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. oturumunu tamamladı.

20.05.2016


 Milas Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. oturumunu tamamladı.

6 Mayısta yapılan olağan Meclis toplantısında Kesin Hesap Raporunun 20 Mayıs’ta görüşmek üzere açık bırakılan oturum bu gün tamamlandı.
Aşkıdil Akarca Salonunda toplanan meclisin 2. oturumu Şeref Çağırkan ,Mehmet İnpınar,Abdullah Ülgen,Halil Kocabaşoğlu ve Kasım Özkan isimlerinden oluşan komisyon üyelerinin Kesin Hesap raporunun okunmasıyla başladı. Okunan Komisyon Raporunda 2015 yılı Personel giderlerinin, 17.794.736,96 SSK giderleri : 3.241.613,38 Mal ve Hizmet alım giderleri : 30.338.977,50 Faiz giderleri :1.046.033,17 Cari trasnferler:1.415.083,24 Sermaye giderleri : 25.269.521,76 Toplam : 79.105.968.01 TL olduğu
 Gelirlerin ise , Vergi gelirleri :18.486.375,15 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 10.445.028,56 Alınan bağış ve yardımlar : 443.041,56 Diğer gelirler: 33.861.123,51 Sermaye gelirleri : 2.580.479,13 Toplamda ise 65.796.047,73 TL olduğu ,
Kapanış bilançosunda dönem varlık toplamı 31.930.376,04, Duran varlık toplamı 244.902.065,60 olmak üzere aktif toplamın 276.832.441,64 Kısa vadeli yabancı kaynak toplamı 69.361.438,56 uzun vadeli yabancı kaynak toplamı 4.650.172,52 Öz kaynak toplamı 202.820.830,56 olmak üzere pasif toplamın 276.832.441,64 TL olduğu  Finansmanın ekonomik sınıflandırması kesin hesap cetvelleri üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı belirtildi.
Raporun okunmasının ardından yapılan oylamada 2015 Yılı Kesin Hesap Raporu oy birliği ile kabul edildi.Oylamanın ardından Mayıs ayı 2. oturumu sona erdi.