EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

05.10.2016


Milas Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince gündeminde yazılı maddeleri görüşmek üzere;  07/10/2016 Cuma günü saat:10:00’da Belediyemiz Evlendirme  Salonunda  toplanacaktır..

2016 EKİM AYI MECLİS  GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama

2- 2017 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve 2018-2019 Mali Yılları Gelir-Gider Bütçe Taslağının görüşülmesi,

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

3- 2017 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi,

 

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

4- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Berteraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 28/06/2016 tarih 9315 sayılı Yönetmelik gereği Evsel Katı Atık Hizmet Sözleşmesi ve tebliğ şekillerinin Belediye Meclisince görüşülmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

5- Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turz. Ve Tic.A.Ş’nin sermaye artırımına iştirak edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi,

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

6- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşgücü Desteği Hizmet Alımı İhalesinin 5393 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince yıllara yaygın ihale yapılabileceğinden  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İş Gücü Desteği Hizmet İhalesinin (18 personel)  02/01/2017-28/02/2019 (26 ay süreli) tarihlerini kapsayacak şekilde yapılması talebinin görüşülmesi;

(Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)

 

 

 

 

7- İlçemiz Türkevleri Mahallesinde Hidayet KARASU adına kayıtlı 1189 parsel taşınmazın terk işlemlerinin yapıldığı ve ruhsat başvurusu bulunduğu bahsi ile taşınmaz parsele yol hizmetinin götürülebilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması talebinin görüşülmesi;

(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8- İlçemiz Hacıapti Mahallesi Konak Mevkii İnönü Caddesi üzerinde kalan 100 Ada 7  parselde bulunan taşınmaza yol hizmetinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması talebinin görüşülmesi,

(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

9- İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

a) İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar mevkiinde yer alan N19D-06-C-2B paftada mevcutta Trafo Binası bulunan 3574 parselin kuzeyinde yeşil alan olarak önerilen alanın bir kısmında yer alan alanda Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar komisyon Raporunun görüşülmesi,

b) Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 414 ada 8 parsel ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;

c) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığının 29.06.2016 tarih ve 1958/12994 sayılı yazısı ile;  Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 254 ada 5 parsel 744,88 m2 ve Hayıtlı Mahallesi 254 ada 10 parsel 1345,14 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazların ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Tahsis talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

d) Süreyya AYDIN’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurudere Mahallesi 145 ada 52 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı 2683,54 m2 lik taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

e) Denizbank A.Ş.nin; İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi Köyiçi Mevkii Muhtarlık binası ve eczanenin yanında bulunan boş bir alana ATM (Bankamatik) makinesi kurma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

f) Mandalya Marina Yatcılık Nakliyat Tur.San ve Tic.A.Ş.nin;  İlçemiz Kazıklıbucak Mahallesi 105 ada 337 parselin doğusunda yer alan park alanına güvenlik amaçlı kapı konteynırı koyma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

g) Savunma Sanatları Spor Kulübü Derneğinin; İlçemizde bulunan Üçgen Parka ve Belediye Evlendirme Salonunun girişinde bulunan ön cephedeki merdivenin hemen yanına Konuk Savunma Sanatları Spor Kulübü Derneğine gelir sağlamak için boks makinesi koyma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

h) Nurşen AKTAŞ’ın; İlçemiz Ören mah. Atatürk Bulvarı No:73 adresinde bulunan Fener Restoran adlı işyerinin  İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İptal olması gerekçesiyle 15/07/2016 tarihide mühürlenerek kapatılmış olup, anılan işyerini Milas Belediyesinin geliştirmiş olduğu tip projeye uygun hale getirmek üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14/2-a-aa tanımı bulunan büfe işletmeciliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

i) Osman ZOR Vekili Av. Mustafa Ali MERSİN Burgaz M. Tapunun 70 ada 14 – 15 parsellerdeki taşınmazların kamulaştırılması talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

j) Reşit-Osman ÖZER Varislerinin, İlçemiz Ören Mahallesi 291 Ada 5 nolu parselde bulunan taşınmazlarının İmar Planında park alanında kaldığı gerekçesiyle Belediyemizce kamulaştırılması veya başka bir taşınmaz ile takas talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

k) Ertuğrul AYDIN’ın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 154 ada 220 parselde kayıtlı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

l) Coşkun KARASU’nun İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Yazlık Siteler Sokak Kumbükü Sitesi önünde kıyıya açık olan 220 m2 lik alanlı oturma yeri kiralama talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

m) Milas Güreş İhtisas Kulübü Derneğinin, Mehmet Güçlü Güreş ve Eğitim Merkezinin ihtiyaçlara cevap vermemesi, antrenmanların aksaması  nedeniyle kulüplerinin ve halkımızın da işbirliği yaparak bir salon yapılması için Belediyemizden uygun bir yer tahsis talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

n) Milas İlçesi Cami Kuran Kursu İle Diğer Dini Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeki YILDIZ’ın Mülkiyeti Hazine adına Milas Mal Müdürlüğü tarafından Milas İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmiş olan İlçemiz Şevketiye Mah. 978 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

o) ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, İlçemiz Ekinanbarı Mahallesi Kocakışla Mevkii N19.D.03.B.2C pafta 121 ada 55 parselin doğu bitişiğindeki Otopark alanında Trafo Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

p) S.S. Özgür Sahil Yapı Kop. adına Vekaleten Fkriye FİDAN’ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii N19.D.06.B.2C pafta 3104 parselin doğu bitişiğindeki mevcut trafonun bulunduğu alanda Trafo Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

r) Mehmet ALIRAVCI ve Mehmet BOZ Vekili Şule Kandak’ın, İlçemiz Ören Mahallesi 156 Ada 454 ve 455 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

s) Zuhal ÖZER-Gülgün TİRELİ-Mehmet BARIN-Sahibe Madran Vekili Nevzat SOLMAZ’ın, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Bodrum Şosesi Mevkii 903 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

t) İlçemiz Zeytinlikuyu Mahallesi ve Beçin Mahallesi Kepez Mevkiinde düzenlenmekte olan parkların çalışması tamamlanmış olup park alanlarına isim verilmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;

u) Özdemir KIR’ın; Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Kuzyaka Mahallesi 2413 parselde 104 m2 lik taşınmazı satın alma talebi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

10- Büfe Yer Tespit Komisyon Raporlarının görüşülmesi ,

a) Songül GÜCÜKOĞLU’nun; İlçemiz Ahmet Çavuş Mahallesinde Belediyemize ait olan Orkide Parkını Aile Çay Bahçesi olarak kiralama talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit Komisyon Raporunun görüşülmesi,

b) Alev GÜMÜŞEL’in İlçemiz Kıyıkışilacık Mahallesinde bulunan S.S.Yeşilyaka Site İşletme Kop. tarafından terk edilen yeşil alan üzerine Büfe ve Açık Çay Bahçesi yapma talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

 

 

 

c) Murat Serdar KEMAN’ın , İlçemiz Kıyıkışlacık Mahallesi 536 ada 2 parsel ön tarafında bulunan alana büfe yapılmak üzere kiralama talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit  Komisyon Raporunun görüşülmesi;

d) Salih SARSILMAZ’ın İlmeiz Boğaziçi Mahallesi Mavi Tur Sitesi sakinlerinin kullandığı Belediyemize ait yeşil alan içerisine Site sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği büfe yapma talebi ile ilgili hazırlanan Büfe Yer Tespit Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Milas –Bodrum Şosesi mevkii sınırları içinde bulunan 903 ada 4 nolu Parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi,

(Plan Ve Proje Müdürlüğü)

12- Plan Ve Proje Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih 1993 sayılı yazısı ile; Belediye Meclisinin 06/05/2016 tarih 156 sayılı kararı ile onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine  gönderilmek üzere hazırlanmış olan Meclis Kararında bahsi geçen 1004 ada 7 ve 8 parsellerin sehven hatalı yazıldığı parsellerin  1004 ada 6 ve 7 parseller olduğu anlaşıldığından  anılan parsellerin 1004 ada 6 ve 7 parseller olarak  değiştirilmesi talebinin görüşülmesi talebinin görüşülmesi,

(Plan Ve Proje Müdürlüğü)