EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ İLK OTURUMU TAMAMLANDI.

07.10.2016


 EKİM AYI MECLİSİ TOPLANDI

Milas Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis toplantısı Toplantı ve Düğün salonunda yapıldı.
 Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Başkanlığında  yapılan ve 12 ana 3’de ek gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısına Meclis üyeleri Levent Akyer,Mehmet Öztaş,İlknur Öner ve Enver Tuna mazeretleri nedeniyle katılmadı.
Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce gecen meclis toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından  Milas Belediyesinin Erkan Karaslan ile bir  ilişkisi olup olmadığı  ve şirketlerine herhangi bir iş yaptırılıp yaptırılmadığı hakkında verdiği soru önergesine karşın kısa bir açıklama yapan  Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ;Konuyla ilgili 10 Ekim pazartesi günü saat 12.00’da Toplatı ve Düğün salonunda  bir basın açıklaması düzenleyeceğini konunun tüm detaylarını burada anlatacağını belirtti.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Ek gündem maddelerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 2 ve 3. maddelerinde yer alan 2017 Mali Yılı Bütçe Taslağı  , 2018-2019 Mali Yılları Gelir-Gider Bütçe Taslağı ve 2017 Yılı Performans Programının görüşülmesin de ise bu konuların Bütçe ve Plan komisyonlarınca görüşülmesi gerektiğinden Meclisin açık kalmasına ikinci oturumun ise 26 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.
Gündemin 4. Maddesinde yer alan Evsel Katı atık hizmet sözleşmesi ve tebliğ şeklinin nasıl olacağı konusunda Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesinde  Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkililerince alınan kararlar ile ilgili olarak Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi ve ne şekilde ilan edileceği görüşülüp karara bağlandı.
5. maddede yer alan Yatağan ilçesinde bulunan  ve Milas Belediyesinin binde 6,25 hissesi olan   Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Tur. Ve Tic A.Ş’nin sermaye artırımına hisse oranına denk gelen 9.927.29 TL olarak  iştirak edilmesi oy birliği ile kabul edildi
Gündemin 6. Maddesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 18 kişilik hizmet alımı ihalesinin 02.01.2017-28.02.2018 tarihleri arası 26 ayı kapsayacak şekilde yapılması oy birliği ile kabul edildi.
7 ve 8. Gündem maddeleri ise İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin 9,10 ve 12. maddelerinde bulunan ve geçen  mecliste ilgili komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesinde ise ilgili komisyonların hazırladı raporlara göre bazı maddeler kabul edilirken bazı maddeler ise oy birliği ile ret edildi.
Ek gündemde bulunan 3 maddenin görüşülmesi sonucunda ise İlgili Komisyonlara havale edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
Ekim ayı meclis toplantısı 26 Ekim’de tekrar toplanmak üzere görüş ve önerilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.