“ Gözümüz kara ,Şartlar ne olursa olsun hizmet üreteceğiz!”

27.10.2016


 
“ Gözümüz kara ,Şartlar ne olursa olsun hizmet üreteceğiz!”
 
 
Milas Belediye Meclisi’nin Ekim ayı Meclis Toplantısı, 2017 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi için kapatılmamıştı. Ekim Meclisi’nin ikinci toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Milas Belediyesi’nin 2017 mali yılı bütçe raporu, performans programı ve bütçe kararnamesi ile ilgili hazırladığı raporunu görüşmek üzere, dün saat 10’da Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapıldı. 5 mazeretli 2 mazeretsiz eksikle ve çoğunlukla toplanan Milas Belediye Meclisi’nde gelir ve gider bütçeleri ve 2017 yılı Performans Programı görüşüldükten sonra 39 maddelik bütçe kararnamesi de tek tek okunarak oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Buna göre, Milas Belediyesi’nin 2017 bütçesi 110 milyon TL gider ve 112 milyon 500 bin TL gelir bütçesi olmak üzere kabul edildi.
Gündemin son maddesi olarak ise, 2017 mali yılı içinde hizmet karşılığı alınacak ücret tarifeleri görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlemiş olduğu, geçen yılkı ücret tarifelerine göre bazı hizmetler için % 10’luk artış öngörülürken, bazı hizmet bedelleri ise aynı kaldı. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun belirlemiş olduğu tarifeleri, oybirliği ile kabul etti.
 
Gündem maddelerinin sona ermesi sonrasında Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AKP’li Belediye Meclis üyelerinin yapmış olduğu açıklamayı gördüğünü, ancak henüz ayrıntılı inceleyemediğini, bununla ilgili daha sonra açıklama yapacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı ;
 
“Bizim için önemli olan vatandaşların doğru bilgilendirilmesidir. Büyükşehir yasası çıkmadan önce ve çıktıktan sonra, pek çok kez yaptığım konuşmalar ve açıklamalarla, bu yasanın ilçe belediyemiz için getireceklerini ve götüreceklerini, olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını topluma hep anlattım. Vatandaşların bilgi sahibi olması için, elimden geleni yaptım. Bu nedenle, sizlerin yaptığı açıklamada dediğiniz gibi ‘mağduriyet edebiyatı’ yapmadım. Arkadaşlar, bu yasanın özellikle ilçe belediyeleri için getirdiği sıkıntıları bir ben söylemiyorum. Bunu, gerek büyükşehir meclisimizde, gerekse pek çok başka ortamdaki toplantılarda, bütün ilçe belediye başkanları söylüyor; emin olun en fazla söyleyenler de muhalif belediye başkanları değil, AKP’li belediye başkanları.. Geçtiğimiz hafta Muğla’da, sadece belediye başkanlarının olduğu bir toplantı vardı. Hükümetimiz, Türkiye Ortadoğu Amme Enstitüsü’ne, büyükşehir yasasının eksiklerini tespit etmek ve gidermek üzere önerilerde bulunmak görevini vermiş. Onlar da 4 büyükşehir belediyesini baz almışlar. Muğla, Antalya, Ordu ve Urfa. Bu nedenle Muğla’da düzenlenen Amme Enstitüsü’nün bu toplantısında, hepimiz sıkıntılarımızı aktardık. Ama Fethiye Belediye Başkanı, hepimizden geniş bir sunum yaptı. Yasayı yerden yere vurdu. Hatta biz diğer belediye başkanlarını bile, yeterince karşı çıkmadığımız için eleştirdi. Mesela, Kavaklıdere Belediye Başkanımız, bu yasaya göre ilçe belediyelerinin kapatılması gerektiğini bile söyledi.
Yani arkadaşlar, ben büyükşehir yasasının ilçe belediyeleri için getirdiği sıkıntılardan bahsederken, ‘mağduriyet edebiyatı’ yapmıyorum, diğer belediye başkanları ne söylüyorsa, benzer şeyleri söylüyorum. Evet, 2019’da vergi muafiyetleri kalktıktan sonra, durum değişecek. Ama şimdi de biz vatandaşlarımıza hizmet üretmek zorundayız. Ve sizlere söylüyorum, Milas Belediyesi, 2015 ve 2016 yılında da Muğla’da diğer ilçe belediyelerinin toplamından fazla üstyapı yatırımı yapmış durumdadır. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 5 yıllık dönem bitene kadar, yani mahalleye dönüşen kırsal alanlardan vergi toplayamazken, elbette olağanüstü bir takım şeyler yapacağız ki ayakta kalabilelim ve halkımıza hizmet sunabilelim. Sunuyoruz da. Kırsal mahallelerimizin birçoğunda, bütün bu imkansızlıklara karşın pek çok iş yapıyoruz; buralardaki memnuniyet derecesi de artıyor. Seçimlere kadar kırsal mahallelerin memnuniyet derecesini % 90’lara çıkaracağız. Bütün plan ve programlarımızı buna göre yaptık. Ve bütün bu işleri yapabilmek için de çok kararlıyız. Şartlar ne olursa olsun hizmet üreteceğiz. Satmak gerekiyorsa satacağız, borç almak gerekiyorsa alacağız. Bu konuda son derece kararlıyız.
Bu konularla ilgili, “mağduriyet yaratma” suçlamalarınızı kabul etmem mümkün değil. Bu ‘mağduriyet’ bizden değil, yasadan kaynaklanmaktadır. Bütün toplantılarda bu konudaki en büyük ve sert eleştiriler de, bizlerden çok AKP’li belediye başkanlarından geliyor zaten. Bu nedenle bu eleştiriniz haksızdır, yersizdir” dedi.
 
Meclis üyesi ve AKP Milas İlçe Başkanı Levent Akyer tarafından dile getirilen ; “Köylere götürdüğünüz hizmetlerde ayrım var. CHP’li delegeler aracılığıyla köylere hizmet götürüyorsunuz. Birçok muhtar da iş yaptıramadığını söylüyor” şeklindeki eleştiriye
 
Muhammet Tokat şöyle cevap verdi “ Mahallesinin derdini, sorununu bize taşıyan ve bunu takip eden bütün mahallelere, elbette belli bir sırayla hizmet götürüyoruz. Ama bazı muhtarlar sorunlarını dile getirmiyor, gelip anlatmıyor, işini takip etmiyor. Herkes gelecek sıkıntısını aktaracak, isteyecek, biz de yapacağız. Şu partiden bu partiden diye kesinlikle ayrım yoktur bizim hizmet politikamızda” dedi ve ‘daha sonra ayrıntılı açıklama yapacağını belirterek’ meclis toplantısını kapattı.